Zoeken

Veranderingen voor verkoop vastgoed in Marokko

15 juni 2024 - 06:00 - Economie

©

De Marokkaanse belastingdienst voert per 1 juli nieuwe regels in voor de overdracht van onroerend goed. De maatregelen zijn gericht op het verhogen van de inkomsten uit lokale belastingen, die traditioneel achterblijven bij andere inkomstenstromen van de schatkist.

Voortaan zullen notarissen, adouls, advocaten en andere personen met notariële taken geen akten meer mogen opstellen zonder een attest van de belastingsdiensten. Dit attest moet bevestigen dat de belastingen en heffingen met betrekking tot het onroerend goed voor het jaar van overdracht en voor de niet-verjaringstermijnen voldaan zijn, meldt L’Économiste. Indien dit niet het geval is, zijn deze personen mede aansprakelijk voor de betaling van de fiscale schulden.

Lees ook: Marokko: resultaten vastgoedmarkt wisselvallig

Vanaf dezelfde datum wordt het verplicht om het artikelnummer van de woon- en gemeentelijke dienstenbelasting te vermelden op de opgestelde akten. Dit betekent dat projectontwikkelaars, nadat de bewoonbaarheidsvergunning is afgegeven of de individuele eigendomstitels zijn opgesteld, bij de bevoegde diensten het artikelnummer van de woon- en gemeentelijke dienstenbelasting voor elk eigendom moeten opvragen voor identificatiedoeleinden. Naar verwachting zal deze maatregel leiden tot de inschrijving van duizenden onroerende goederen

Lees ook: Marokko: tips om oplichting bij vastgoed te voorkomen

Naast de verwachte toename van de inkomsten uit lokale belastingen, luiden de nieuwe regels ook de doodsklok voor een oude praktijk waarbij notarissen verantwoordelijk waren voor de betaling van lokale belastingen en heffingen op onroerend goed, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid met de verkopers.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team