Zoeken

Marokko: wijzigingen voor inkomstenbelasting

11 februari 2024 - 14:00 - Economie

©

In Marokko zijn recentelijk aanpassingen doorgevoerd in de belastingwetgeving, met name in de Vennootschapsbelasting (IS) en de Inkomstenbelasting (IR), als onderdeel van de Begrotingswet 2024.

De belastingdienst (DGI) heeft in een circulaire uitgelegd dat bedrijven met een netto winst onder de 100 miljoen dirham, die eerder onderworpen waren aan een tarief van 35%, nu kunnen profiteren van een verlaagd tarief van 20%, mits hun winst over drie opeenvolgende jaren niet is toegenomen.

Lees ook: Marokko: nieuwigheid voor autobelasting

De Begrotingswet van 2024 brengt hier een wijziging in aan. Bedrijven die een netto winst realiseren van 100 miljoen dirham of meer, als gevolg van uitzonderlijke inkomsten uit de verkoop van activa, zullen voor dat jaar het IS-tarief van 35% betalen. Voor de daaropvolgende jaren wordt het verlaagde tarief van 20% toegepast, op voorwaarde dat de netto winst onder de 100 miljoen dirham blijft.

Lees ook: Marokko: nieuwe belastingmaatregelen voor 2024

Verder benadrukt de DGI dat er ook significante aanpassingen zijn gemaakt aan de Inkomstenbelasting (IR) om de fiscale verplichtingen te vereenvoudigen en de vertrouwensrelatie tussen belastingbetalers en de fiscale administratie te versterken. Een belangrijke wijziging is dat de sociale bijdragen aan verplichte ziektekostenverzekeringen en pensioenregelingen nu aftrekbaar zijn van de netto-inkomsten, wat bijdraagt aan een betere sociale dekking.

Bladna.nl