Zoeken

Marokko willen sterkere gebouwen voor veiligere steden

12 juli 2021 - 16:20 - Economie

©

Marokkaanse steden worden bedreigd door verschillende risico’s zoals onregelmatige constructies, industriële risico’s, branden, natuurrampen, verstedelijking en andere. Om dit te voorkomen is de toepassing van regels inzake grondgebruik en bouw essentieel.

Een brede en doeltreffende regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouw is zeer belangrijk. Het zal de veiligheid en de levensduur van gebouwen in Marokkaanse steden ten goede komen. Met de invoering van verordeningen kunnen de levensomstandigheden van stadsbewoners aanzienlijk verbeteren en ertoe bijdragen dat steden functioneler en productiever worden. Ze zijn bovendien ook noodzakelijk voor de aanpassing aan de klimaatverandering en voor de vermindering van rampenrisico’s, aldus Panorapost. Bouwvoorschriften zijn een goede manier om risico’s in verband met grondgebruik en bouw te beperken.

De afgelopen decennia heeft Marokko gewerkt aan het versterken van zijn regelgevingsklimaat om de bouw van veiligere, gezondere, veerkrachtigere gebouwen mogelijk te maken. De Wereldbank heeft het land ondersteund bij initiatieven zoals het 2016-2021 Integrated Disaster Risk Management and Resilience Program, dat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de eerste nationale strategie voor risicomanagement bij rampen in Marokko.

Maar ondanks de vele inspanningen en de vooruitgang is er nog veel werk aan de winkel. De Marokkaanse autoriteiten moeten een strategisch actieplan opzetten ter versterking van de regelgevingskaders voor de bouw, dat moet worden verankerd in de nationale strategie voor risicobeheer bij rampen. Zij moeten ook kosteneffectieve instrumenten invoeren om de risico’s te beperken.

Bovendien overwegen de Marokkaanse autoriteiten de centrale en de regionale administratie samen te brengen, om tekortkomingen in de regelgeving te verhelpen. Abdallah Nassif, waarnemend directeur van het directoraat Risicobeheer bij Rampen, verklaarde dat hij maatregelen die in dit verband genomen worden zou steunen. De Wereldbank zal de belanghebbenden op de betrokken gebieden blijven mobiliseren en de Marokkaanse regering begeleiden bij het opstellen van wet- en regelgeving.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team