Zoeken

Marokko en Rusland sluiten visserijovereenkomst

24 april 2021 - 10:40 - Economie

©

Vijf wetsontwerpen met betrekking tot internationale verdragen zijn deze week in Marokko unaniem goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers in plenaire zitting. Een daarvan is het samenwerkingsverdrag met Rusland, gericht op de ontwikkeling van bilaterale samenwerking op visserijgebied.

De overeenkomsten werden voorgesteld door de gedelegeerde minister voor Buitenlandse Zaken, Nezha El Ouafi. Ze passen in het kader van de strategische oriëntaties van Marokko en beogen de versterking en de diversifiëring van de samenwerking op het gebied van diplomatie, politiek, economie, sociale zaken en milieu, aldus een verklaring van de Kamer.

Zo wordt in dit document melding gemaakt van het wetsontwerp betreffende de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Rusland, ondertekend op 14 september 2020 in Rabat en op 14 oktober 2020 in Moskou, over het visserijbeleid.

In het document wordt tevens melding gemaakt van het wetsontwerp inzake de goedkeuring van het verdrag over ‘Onderlinge rechtshulp in burgerlijke en handelszaken’ tussen het koninkrijk en Oekraïne en van het wetsontwerp met betrekking tot de validering van het ‘Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen’, die op 21 oktober 2019 in Marrakech werden ondertekend.

Het wetsontwerp tot goedkeuring van de overeenkomst tussen de Marokkaanse regering en de Verenigde Naties, heeft betrekking op de vestiging van een bureau voor het programma voor terrorismebestrijding en opleiding in Afrika (United Nations Office of Counter-Terrorism) in de Marokkaanse hoofdstad, dat is ondertekend op 6 oktober 2020.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team