Zoeken

Marokko: jacht op verborgen vermogen van start

23 november 2023 - 09:00 - Economie

©

De Marokkaanse belastingdienst gaat een grootschalige controleactie uitvoeren om verborgen vermogen in huiselijke kluizen op te sporen. Dit initiatief is gericht op het bevorderen van financiële en fiscale transparantie in het land.

De Marokkaanse belastingautoriteiten willen een einde maken aan de gewoonte om grote sommen geld in huiselijke kluizen te bewaren, buiten het bereik van belastinginspecties. Volgens een nieuwe fiscale regeling, opgenomen in de begrotingswet en gemeld door L’Économiste, moeten liquide middelen op een bankrekening worden gestort en moet een bevrijdende bijdrage van 5% voor het betreffende vermogen worden betaald. Deze regelgeving is van toepassing op individuele belastingbetalers die voor 1 januari 2024 belastbare winsten en inkomsten hebben gegenereerd die niet zijn aangegeven, maar ook op personen die liquide middelen op bankrekeningen aanhouden (soms op naam van anderen) of thuis bewaren in de vorm van bankbiljetten.

Lees ook: Belastingontduiking in Marokko: 2% goed voor 80% BTW-inkomsten

Deze fiscale maatregel volgt op een voorstel van de regering in de begrotingswet voor 2024 om een bevrijdende bijdrage in te voeren die de spontane regularisatie van in het buitenland aangehouden activa en liquide middelen mogelijk maakt. Deze nieuwe fiscale amnestie is gericht op natuurlijke en rechtspersonen met een woonplaats, maatschappelijke zetel of fiscale domicilie in Marokko. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moeten betrokken personen hun in het buitenland gehouden activa en liquide middelen aangeven, de liquide middelen in vreemde valuta repatriëren en een bevrijdende bijdrage betalen tegen een tarief van 10%, 5% of 2%, afhankelijk van het geval.

Bladna.nl