Zoeken

Marokko: einde fiscale voordelen voor bouw van sociale woningen nabij

23 november 2020 - 18:20 - Economie

©

Enkele weken voor het aflopen van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor de bouw van goedkope woningen, heeft het kabinet nog steeds geen besluit genomen over het al dan niet verlengen van de genoemde maatregelen. Het baart Marokkanen zorgen dat de mogelijke voortzetting niet eens voorkomt in de begrotingswet voor 2021.

Hoewel de vastgoedsector veel baat heeft bij de twee gunstige maatregelen in het kader van de Financieringswet 2021 (PLF), is er met geen woord gerept over de eventuele voortzetting van deze prikkels voor de bouw van goedkope woningen, die verlopen op 31 december 2020. Ecoactu schrijft dat het ontbreken van belastingvoordelen in de PLF-2021, al bevestigt dat ze niet worden verlengd.

Het stilzwijgen is echter ook niet verwonderlijk, aangezien de staat eerder al heeft aangekondigd dat ze van plan zijn om de maatregel, die zijn grenzen heeft bereikt, niet meer te vernieuwen. Dit betekent dat de toekomst van de bouwsector vandaag onzeker is.

Exploitanten hekelen de traagheid van de overheid die zo bezig lijkt te zijn met het beheersen van de pandemie, dat ze de sector vergeet die instaat voor 15% van het bbp. "We zijn teleurgesteld over het ontbreken van maatregelen met betrekking tot de bouw van woningen in het laagste- en het middensegment. Vooral omdat de belastingvoordelen binnenkort aflopen en er ook niet is geluisterd naar de voorstellen van de sector", klaagt Taoufik Kamil, voorzitter van de brancheorganisatie van vastgoedontwikkelaars (FNPI).

Daarnaast vreest de Federatie dat de inspanningen en middelen die zijn ingezet om binnen een jaar of twee af te rekenen met de sloppenwijken, voor niets zijn geweest. Het is volgens hem dringend nodig om de groeimachine opnieuw op gang te zetten door middel van de voortzetting van de steun.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team