Zoeken

Marokko wil einde maken aan "erfenis" taxivergunningen

12 augustus 2022 - 20:20 - Economie

©

Minister Abdelouafi Laftit van Binnenlandse Zaken heeft bepaald dat de overdracht van taxivergunningen in Marokko zal worden gereguleerd. Er zijn dus nieuwe voorwaarden bepaald.

Het dagblad Al Akhbar meldt dat de minister in een circulaire aan de wali’s en gouverneurs de voorwaarden vastgesteld heeft voor de toelaatbaarheid van aanvragen voor het overdragen van taxivergunningen, de personen die deze aanvragen kunnen indienen en de termijnen voor het indienen ervan. Hij verzocht hen een "gouverneursbesluit" uit te vaardigen om elke vergunning in te trekken zodra het overlijden van de houder bekend wordt.

Lees ook: Marokko reguleert beroep taxichauffeur

Uitsluitend weduwen en weduwnaars zonder inkomen of met materiële en sociale moeilijkheden, zonen die vóór het overlijden van de houder van de vergunning daadwerkelijk het beroep van taxichauffeur uitoefenden, gehandicapte zonen, meerderjarige zonen en moeders of vaders zonder inkomen of met materiële en sociale moeilijkheden, kunnen om een overdracht van een taxivergunning vragen.

Lees ook: Marokko heeft 56.000 nieuwe taxi’s gesubsidieerd

In de circulaire dringt Abdelouafi Laftit er bij de wali’s en gouverneurs op aan geen aanvragen meer te aanvaarden van mensen die zich in een aanvaardbare materiële en sociale situatie bevinden of een stabiel en toereikend inkomen hebben. Tenslotte dringt hij er op aan de taxidiensten te blijven behouden en het aantal vergunningen af te stemmen op de behoeften van de prefectuur of de provincie.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team