Zoeken

Marokko: compensatiefonds onder druk

20 april 2022 - 11:40 - Economie

©

Door de prijsstijgingen, onder meer als gevolg van de Russisch-Oekraïense crisis en door de droogte die sinds het begin van het jaar in Marokko heerst, zou de begroting van het compensatiefonds met meer dan 15 miljard dirham stijgen. De regering Akhannouch hoopt zo de koopkracht van Marokkanen op peil te houden.

Tijdens de maandelijkse zitting voor mondelinge vragen in het parlement, heeft premier Aziz Akhannouch de situatie toegelicht van de nationale economie, in het licht van de klimatologische en geostrategische veranderingen.

Lees ook: Marokko: stijging compensatiekosten

De oppositie beschuldigt Akhannouch van inactiviteit tegen de gevolgen van de huidige exogene schokken, maar de premier zegt dat de uitvoerende macht het op zich heeft genomen om in coördinatie met alle beroepsbeoefenaars de prijzen te stabiliseren en een passend en gebruikelijk prijsniveau te handhaven. Hij benadrukt daarbij dat er een voortdurend toezicht wordt uitgevoerd op consumentengoederen.

Het regeringshoofd merkt op dat de regering, in het licht van de huidige mondiale context die wordt gekenmerkt door onzekerheid en inflatiedruk, "cruciaal belang" hecht aan het volgen van de prijsontwikkeling en een reeks maatregelen heeft genomen om de stabiliteit ervan te waarborgen, teneinde de koopkracht van de Marokkaanse huishoudens in stand te houden.

Lees ook: Prijsstijgingen Marokko: concurrentieraad dreigt

In dit verband herinnerde Akhannouch er ook aan dat er financiële steun is verleend aan professionals in het vervoer, om de stijging van de prijzen van brandstoffen te matigen. Zo’n 180.000 voertuigen uit verschillende beroepscategorieën zullen van deze steun profiteren, zegt hij. Hij voegde eraan toe dat andere maatregelen zullen worden genomen om de gevolgen van de prijsstijgingen te verzachten voor kleine en middelgrote ondernemingen, die actief zijn in het kader van overheidsopdrachten.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team