Zoeken

Marokkanen in België: 60 jaar en nog steeds gediscrimineerd!

19 februari 2024 - 15:00 - Marokkanen in het buitenland

©

Zestig jaar na de komst van de eerste Marokkaanse gastarbeiders in België, worstelt de Marokkaanse gemeenschap in het klein Europees land nog steeds met stereotypering en discriminatie. Ondanks hun belangrijke bijdrage aan de Belgische samenleving, ontbreekt het aan erkenning en waardering.

In 1964 ondertekenden België en Marokko een overeenkomst voor de komst van Marokkaanse arbeiders om de tekorten in de kolenmijnen te vullen. De eerste generatie migranten vestigde zich in Brussel en Wallonië, waar ze vaak in precaire omstandigheden leefden.

Lees ook: Mocronado’s: de ontroerende levensreis van Marokkaanse gastarbeiders in Nederland (video)

In de loop der jaren integreerden de Marokkanen geleidelijk in de Belgische samenleving. Velen verwierven de Belgische nationaliteit en namen deel aan alle geledingen van de maatschappij.

Ondanks deze integratie ervaren Marokkanen nog steeds discriminatie op verschillende gebieden, zoals onderwijs, huisvesting en werk. De economische crisis heeft dit fenomeen versterkt, met een toenemende vijandigheid jegens Belgische Marokkanen.

Hajar Oulad Ben Taib, historica aan de universiteit Saint-Louis, betreurt het gebrek aan erkenning van de Marokkaanse bijdrage aan België. "Er is geen emblematische plaats die de migratiegeschiedenis belicht en de band tussen beide landen symboliseert," zegt ze.

Lees ook: Dongense Halima wil niet dat verhalen gastarbeiders verloren gaan

De afwezigheid van structurele inspanningen om diversiteit te bevorderen en discriminatie te bestrijden, belemmert de volledige integratie van de Marokkaanse gemeenschap. De derde en vierde generatie Marokkanen in België hopen op een meer inclusieve samenleving waar ze zich ten volle kunnen ontplooien.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team