Zoeken

Marokkaanse vastgoedsector loopt door coronacrisis op zijn laatste benen

19 juli 2021 - 15:40 - Economie

©

In Marokko is de vastgoedsector, die het voor de pandemie al moeilijk had, nog verder verzwakt door de gezondheidscrisis. Ondanks de herstellende economie, heeft de sector het moeilijk om het hoofd boven water te houden. De betrokkenen vragen om een urgent reddingsplan.

Samen met het toerisme is de vastgoedsector één van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis in Marokko, zo meldt Aujourd’hui Le Maroc in een analyse. De exploitanten, die te maken kregen met cashflow-problemen, werden ook nog eens geconfronteerd met de effecten van de totale stopzetting van de bouw, de daling van het volume van de voorverkoop en de verslechtering van de koopkracht van Marokkaanse huishoudens. De coronacrisis heeft het tekort waarmee de projectontwikkelaars te kampen hadden alleen maar vergroot.

Lees ook: Vastgoed Marokko: professionals maken eisen bekend

Het dagblad schrijft dat de sector, die een miljoen mensen tewerkstelt en voor 14% aan het nationale BBP bijdraagt, een harde klap heeft gekregen. De pandemie heeft de investeringsplannen van projectontwikkelaars verstoord en de prestaties van de sector beperkt. De vastgoedsector kampte reeds voor de pandemie met problemen, maar bevroor helemaal vanaf het begin van de gezondheidscrisis. Bouwwerven kwamen volledig stil te liggen en de verkoop werd maandenlang geblokkeerd, wat de cashflow van de professionals ernstig beïnvloedde. Ook nevenactiviteiten, zoals notarisdiensten en administratieve diensten werden gestaakt.

Vandaag is er ondanks alle inspanningen nog steeds geen herstel. De stijgende indicatoren die sinds de opheffing van de beperkingen op verschillende niveaus in de sector zijn waargenomen, wijzen niet op een echt herstel en er is ook de dreiging van een nieuwe golf van besmettingen die de marktdeelnemers in grote onzekerheid doet wegzinken. Gezien de verslechtering van de epidemiologische situatie wijst het blad erop dat de beroepsbeoefenaars vrezen voor het scenario van maart 2020. Vooral omdat de sector, ondanks de structurele problemen waarmee het te kampen heeft, nog steeds op zoek is naar een duurzaam reddingsplan.

Lees ook: Marokko rekent op diaspora om vastgoedmarkt te stimuleren

Hoewel ze door de actoren worden toegejuicht, blijven de weinige maatregelen die zijn genomen om de sector te helpen, ontoereikend. Er moeten hefbomen worden gecreëerd om de markt beter te laten presteren en kopers meer bereid te maken vastgoed te kopen, aldus dezelfde bron.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team