Zoeken

Marokko rekent op diaspora om vastgoedmarkt te stimuleren

7 juni 2021 - 15:00 - Marokkanen in het buitenland

©

Een nieuw wetsvoorstel is zojuist ingediend bij de Eerste Kamer van het Marokkaans parlement. In de tekst, die op initiatief van de PJD tot stand is gekomen, wordt een nieuwe termijn vastgesteld om nog gebruik te kunnen maken van de fiscale stimuleringsmaatregelen in de sector van onroerend goed, met name om Marokkanen die in het buitenland verblijven in staat te stellen te profiteren van goede deals.

De nieuwe wet stelt het einde van de vrijstellingsregeling van registratierechten vast op 31 december 2021, in plaats van op 30 juni zoals oorspronkelijk in de financieringswet voor het jaar 2021 was bepaald.

De parlementsleden van de PJD verklaren hun standpunt door het voortduren van de coronacrisis, die de sector van het onroerend goed treft. Ook wijzen de initiatiefnemers van de wet op de noodzaak voor de sector om te profiteren van de zomerperiode die wordt gekenmerkt door een aanzienlijk percentage aankopen van onroerend goed door in het buitenland wonende Marokkanen.

"Deze maatregel zou ook een uitzonderlijke zuurstofinjectie kunnen geven aan de vastgoedsector en een gunstige invloed kunnen hebben op andere sectoren die met deze laatste verband houden", aldus de PJD in zijn betoog.

Indien het parlement de nieuwe wet goedkeurt, zullen de nieuwe kopers van onroerend goed dat is gebouwd en bestemd voor de hoofdwoning, kunnen profiteren van de vrijstelling van 100% van de registratierechten en van onroerend goed, waarvan de totale waarde lager, of gelijk is aan 4 miljoen dirham en waarvoor de vrijstelling van de registratierechten 50% bedraagt.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team