Zoeken

Koning Mohammed VI maakt zich zorgen over gepensioneerden

12 oktober 2020 - 16:40 - Marokko

©

Koning Mohammed VI maakt zich zorgen over de uitbreiding van de pensioendekking. Uit zijn toespraak ter gelegenheid van de opening van de zitting van het parlement blijkt dat dit voor de Koning een belangrijk onderwerp is gezien de huidige economische ontwikkelingen in Marokko.

In een verklaring aan MAP benadrukte de economist Abdeslam Seddiki dat dit een "constante zorg" is voor de Koning sinds zijn toetreding tot de troon. Volgens de academicus valt uit de toespraak op te maken dat er in 2025 een uitbreiding moet komen van de sociale verzekeringen in Marokko. Om invulling te geven aan dit ambitieuze project, wordt een oproep gedaan aan alle partners voor de effectieve uitvoering ervan en moet er een nieuw orgaan worden opgericht dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van en het toezicht op de sociale regelingen.

Zo zullen 22 miljoen extra begunstigden de komende twee jaar toegang krijgen tot AMO (verplichte ziektekostenverzekering). Vijf miljoen Marokkanen krijgen recht op een pensioen en ook de regelingen voor gezinstoelagen en werkeloosheidsuitkeringen zullen worden uitgebreid volgens Seddiki.

Dit project zal worden gefinancierd door de bijdrage van de Marokkaanse bevolking zelf, maar vooral ook door overdrachten van openbare middelen ten voordele van de CNSS die het systeem zal gaan beheren. Dit vraagt ook om een upgrade van de ziekenhuizen, vooral in achterstandsregio’s.

Er zijn drie keer meer gezondheidswerkers nodig om aan de WHO-normen te voldoen, schat economist Seddiki in. Ook benadrukt hij dat er stappen moeten worden gezet in de farmaceutische industrie. Er moet meer werk worden gemaakt van de productie van medicijnen in Marokko om controle te houden over de kostprijzen en de medicijnen betaalbaar te maken voor alle Marokkanen. Volgens de oud-minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken is het aan het kabinet om de koninklijke ambitie waar te maken.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team