Zoeken

Belgische staat veroordeeld voor gedwongen ontslag Salah Echallaoui

9 september 2022 - 13:00 - Wereld

©

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel behandelt de zaak van Salah Echallaoui, die in 2020 ontslag nam als voorzitter van de moslimexecutieve van België (EMB), nadat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne hem had gelast "ontslag te nemen of te worden ontslagen".

De zaak dateert van december 2020. Vincent Van Quickenborne had destijds opgeroepen tot een vernieuwing van alle besturen van het EMB. Er is zelfs een negatief advies uitgebracht over de hervatting van de activiteiten van de Grote Moskee in Brussel. De krant Le Soir herinnert eraan dat drie agenten van de Marokkaanse geheime dienst er waren geïnfiltreerd.

Lees ook: Moslimexecutieve van België verliest erkenning

De staatsveiligheid heeft zelfs aangegeven dat in 2019 een systeem van aan de Grote Moskee verbonden imams zou worden ingevoerd. Op die manier zou de Grote Moskee niet langer "een structurele bron voor de verspreiding van religieus extremisme" zijn. Salah Echallaoui nam vervolgens ontslag "zonder deze ongegronde beschuldigingen te erkennen" en klaagde in mei 2021 de Staatsveiligheid en de minister van Justitie aan.

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft Salah Echallaoui in zijn vonnis van 1 september in het gelijk gesteld en benadrukt dat de door de staatsveiligheid verzamelde informatie anoniem is en als zodanig geen bewijskracht heeft. Dergelijke informatie moet derhalve met bijzondere voorzichtigheid worden gebruikt.

Lees ook: Marokkaan nieuwe leider Moslimexecutieve België

De rechtbank was van oordeel dat de handelingen en verklaringen van de minister van Justitie die tot het ontslag van Echallaoui hebben geleid, een "ongerechtvaardigde en onevenredige inmenging in de vrijheid van godsdienst en van vereniging" vormden. "De loutere verstrekking van informatie door de staatsveiligheidsdienst, zonder verdere aanknopingspunten om de waarheidsgetrouwheid ervan na te gaan, volstaat niet om het strafbare feit van spionage en inmenging waarvan Echallaoui wordt beschuldigd, te bepalen", beklemtoonde de rechtbank.

In de ogen van Marc Uyttendaele, advocaat van Salah Echallaoui, herstelt het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg de eer van zijn cliënt. "Dit is echt een klap in het gezicht van de minister van Justitie. De heer Echallaoui werd afgeschilderd als iemand die buitenlandse inmenging in de kaart speelde, en vandaag ziet hij zijn eer hersteld. Toen ik hem voor het eerst ontving, was hij een gekrenkte man. Zijn daden werden ondermijnd door ministeriële verklaringen en hij moest zich persoonlijk opofferen in de strijd die hem dreef". Marc Uyttendaele heeft reeds aangekondigd dat hij namens zijn cliënt een klacht zal indienen bij het Permanent Comité R.

Lees ook: Moslimexecutieve van België reageert op spionageverklaringen minister

Het kabinet van de minister van Justitie kondigde van zijn kant aan dat het tegen de beslissing in beroep zal gaan. "In het belang van de moslimgemeenschap in ons land zullen wij ons duidelijk blijven uitspreken en optreden tegen bedrog en vervalsingen," aldus het kabinet.

Bladna.nl