Zoeken

Moslimexecutieve van België verliest erkenning

19 februari 2022 - 18:20 - Wereld

©

De Moslimexecutieve van België heeft zijn erkenning als officiële vertegenwoordiging van Belgische moslims verloren. De Belgische minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, zei vrijdagochtend tegen Radio Een dat de organisatie al lange tijd de moslims in België niet meer adequaat vertegenwoordigt.

De organisatie is bovendien niet transparant en de werkmethoden zijn niet professioneel, aldus de bewindsman. Er zijn ook al lang ernstige beschuldigingen van buitenlandse invloed, met name uit Turkije en Marokko. Erger nog, de voorzitter van de Moslimexecutieve wordt verdacht van het verspreiden van extremistische ideeën. Dit alles is voor de minister van Justitie aanleiding om in het najaar alles grondig te laten onderzoeken door de Staatsveiligheid.

Lees ook: Belgische Moslimexecutieve reageert op beschuldigingen minister van Justitie

Van Quickenborne had in juli en oktober vorig jaar al twee waarschuwingsbrieven over de tekortkomingen verstuurd. De vernieuwing van de leden van de organisatie zou ook in maart 2020 plaatsvinden. Maar twee jaar later is dat nog niet gebeurd. Het onlangs voorgestelde hervormingsplan was in dit opzicht ontoereikend. Het zou eerder een stap achteruit zijn geweest dan een verbetering van een reeds problematische situatie.

De uitvoerende macht kan in haar huidige vorm niet langer een contact- en gesprekspartner zijn, verduidelijkte de minister. Daarom werd besloten een procedure in te leiden om de functie van de organisatie als officiële vertegenwoordiger van de moslims in te trekken. De organisatie heeft het recht om in deze zaak te worden gehoord en ook om in beroep te gaan tegen de intrekking van de erkenning.

Indien de Moslimexecutieve haar erkenning verliest, zou dit niet alleen het einde betekenen van haar rol als representatief orgaan, maar ook het einde van de financiële steun van de staat. Dit komt neer op ongeveer 600.000 euro per jaar. Het is onaanvaardbaar dat het geld van de belastingbetaler nog steeds wordt uitgegeven aan een organisatie die elke legitimiteit heeft verloren, oordeelt de bewindsman.

Lees ook: Moslimexecutieve België betwist beschuldigingen wanbeheer

Maar dit betekent niet dat alles verlamd is. Er is nog steeds een bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor islamitische raadslieden, islamitische leraren en hun opleiding. Ook de erkenning van individuele moskeeën is nog steeds mogelijk, door de deelstaten met steun en advies van de federale regering en de veiligheidsautoriteiten. Hoe het verder zal of moet, valt nog te bezien. In ieder geval hoopt de minister van Justitie op een fundamentele vernieuwing.

Van Quickenborne rekent op de vele jonge, goed opgeleide moslims die in België geboren en getogen zijn. Moslims die hun eigen Islam willen beleven en vormgeven, onafhankelijk en zonder de invloed van buitenlandse mogendheden. Moslims die een "moderne, Belgische Islam" willen, verenigbaar met rechten en plichten, met grondrechten en met gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Hij hoopt dat zijn aanpak deze mensen een plaats zal geven in een vernieuwde versie van de Moslimexecutieve.

Lees ook: "Niet de islam is aan vernieuwing toe, maar de Moslimexecutieve"

De Moslimexecutieve zelf noemde het besluit van de minister van Justitie onaanvaardbaar. Het bestuur reageerde verrast en teleurgesteld.

Bladna.nl