Zoeken

Marokko: vijf maatregelen om toegang tot huisvesting te vergemakkelijken

3 januari 2021 - 20:00 - Economie

©

De maatregelen voorzien door de financieringswet 2021 ten behoeve van de vastgoedsector zijn maandag gepubliceerd. Het Marokkaanse ministerie van Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling maakte in totaal vijf kernpunten bekend via een persbericht.

De geplande maatregelen ten behoeve van de vastgoedsector in de financieringswet 2021, hebben in de eerste plaats betrekking op de verlenging van de verlaging van de registratierechten voor de aankoop van onroerend goed, zoals die zijn opgenomen in de gewijzigde financieringswet voor het jaar 2020. Dat betekent een vermindering van 100% voor handelingen met betrekking tot de eerste verkoop van sociale woningen en woningen met een lage onroerende waarde en 50% voor akten die verband houden met de verwerving van leegstaande grond bestemd voor de bouw van woningen of panden voor residentieel gebruik, zonder dat het bedrag van de totale belastinggrondslag hoger is dan vier miljoen dirham. Deze beslissing geldt tot 30 juni 2021.

Het tweede en derde punt hebben betrekking op de uitbreiding van het fiscale kader voor de ‘Instellingen voor collectieve belegging in onroerend goed’ (OPCI), zodat zij ook huur voor residentieel gebruik (residentieel vastgoed) kunnen behelzen. Daarnaast introduceerde de LF-2021 een vrijstelling van interne btw voor fotovoltaïsche panelen en zonneboilers, met als doel de ecologische transitie en het gebruik van groene energie verder te ontwikkelen.

Om bedrijven aan te moedigen de overstap te maken naar de professionalisering van hun activiteiten, voorziet de financieringswet ook in vrijstelling van inkomstenbelasting voor alle bedrijven, ongeacht de datum van hun oprichting, op salarissen die gedurende 36 maanden worden betaald aan jongeren onder de 35 jaar, als onderdeel van hun eerste aanwerving met een contract voor onbepaalde tijd.

De andere transversale fiscale maatregelen die zijn aangenomen voor het begrotingsjaar 2021 blijven ook van kracht, namelijk de implementatie van de unieke professionele bijdrage (CPU) die alle belastingen en heffingen omvat die verschuldigd zijn door belastingbetalers voor de uitoefening van hun beroepsactiviteit.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team