Zoeken

Marokko: overheid wil huizenkoop door buitenlandse Marokkanen aanjagen

3 november 2020 - 15:20 - Marokkanen in het buitenland

©

De minister voor in het buitenland wonende Marokkanen, Nezha El Ouafi, heeft woensdag Marokkanen over de hele wereld opgeroepen om in Marokkaans vastgoed te investeren.

De oproep werd gedaan tijdens een bijeenkomst die werd voorgezeten door de minister van nationale Ruimtelijke ordening, stadsplanning, huisvesting en stadsbeleid, Nouzha Bouchareb. Met dergelijke bijeenkomsten probeert de Marokkaanse overheid om Marokkanen wereldwijd een kans te geven om zichzelf omhoog te werken op de sociale ladder en tevens een bijdrage te leveren aan het economisch herstel van Marokko na de corona-pandemie.

Er zijn verschillende punten besproken, waaronder "de proactieve en urgente maatregelen die het ministerie heeft genomen sinds het uitbreken van de Covid-19-pandemie", evenals "de vereenvoudiging van procedures en de digitalisering van alle diensten die door stedelijke agentschappen worden aangeboden", staat te lezen in een persbericht van het ministerie van Nationale Landgebruiksplanning, Stedenbouw, Huisvesting en Stadsbeleid.

Om de verkoop van woningen aan te jagen is een nieuwe maatregel opgenomen in de corrigerende financieringswet van het jaar 2020. Volgens deze regel is er tot 31 december 2020 een totale vrijstelling van registratierechten voor kopers van woningen die zijn gebouwd in het kader van sociale huisvestingsprogramma’s van 250.000 dirham en goedkope woningen van 140.000 dirham.

De twee betrokken ministeries hebben ook besloten om de communicatie met in het buitenland wonende Marokkanen over deze nieuwe regels te verbeteren, zo staat vermeldt in het persbericht. Ook moeten de procedures voor investeringen in bouwprojecten en de aankoop van onroerend goed voor deze groep Marokkanen makkelijker worden gemaakt.

Minister El Ouafi en minister Bouchareb hebben aan het einde van deze bijeenkomst een gezamenlijke commissie opgericht voor een nauwere samenwerking tussen de ministeries op dit dossier.

Bladna.nl