Zoeken

Werkeloosheid in Marokko neemt toe

5 februari 2021 - 12:00 - Economie

©

De Hoge Commissie voor Planning heeft bekend gemaakt dat de werkeloosheid in Marokko tussen 2019 en 2020 is gestegen van 9,2% naar 11,9%.

Uit een rapport van de commissie over de arbeidsmarktsituatie in 2020 blijkt dat werkloosheidspercentage in de plattelandsgebieden op 5,9% ligt en op 15,8% in stedelijke gebieden. Ook blijkt uit het rapport dat de werkeloosheid onder Marokkaanse mannen met 2,9% is gestegen naar 10,7%, en dat het aantal werkloze vrouwen met 2,7% is toegenomen tot een totaal van 16,2%. De werkeloosheid onder pas afgestudeerden is met 2,8% gestegen naar een percentage van 18,5%, en onder jongeren tussen de 15 en 24 jaar is de werkloosheid met 6,2% opgelopen tot een totaal percentage van 31,2%.

In absolute getallen zijn er 322.000 werklozen bij gekomen en staat het totale aantal nu op 1.429.000. Dit houdt in dat aan het einde van 2019 ongeveer 29% van de Marokkaanse beroepsbevolking geen baan had. Volgens de HCP zijn er over deze periode in stedelijke gebieden 224.000 werklozen bij gekomen en is het aantal werklozen op het platteland met 98.000 toegenomen.

Ook was er in 2019 een stijging van het aantal Marokkanen dat een baan heeft waarvoor zij overgekwalificeerd zijn. In een jaar tijd is deze groep met 10,7% gegroeid van 1.001.000 naar 1.127.000 mensen. In de plattelandsgebieden werkt een percentage van 11,6% van de beroepsbevolking onder hun niveau en in de steden ligt dit percentage op 10,1%.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team