Zoeken

Goede vooruitzichten voor koopkracht Marokkanen

25 mei 2021 - 20:20 - Economie

©

Op basis van een positieve tendens in de inkomensniveaus, onder meer door een goed landbouwseizoen en de overmakingen van Marokkanen die in het buitenland wonen, heeft het ministerie van Economie en Financiën verzekerd dat de koopkracht van Marokkaanse gezinnen een goed niveau zal blijven behouden.

Volgens de economische nota van mei van het ministerie van Economie en Financiën "is de beoordeling van de nationale economische situatie op basis van de meest recente beschikbare conjunctuurindicatoren positief, de economische situatie gaat de richting uit van een dynamiek van herstel. Het goede landbouwseizoen versterkt de positieve verwachtingen, vooral met een zeer goede graanproductie die 206% hoger ligt dan in 2020 en 98 miljoen kwintaal bereikt", aldus MEFRA.

Volgens dezelfde bron is het lopende landbouwseizoen het beste van de laatste tien jaar, aangezien het werd gekenmerkt door gunstige klimatologische omstandigheden en een goede regenval waarvan het gecumuleerde gemiddelde eind april 291 mm bedroeg, wat een stijging met 32% betekent ten opzichte van het vorige landbouwseizoen.

Ook wat de niet-agrarische activiteiten betreft werden goede resultaten behaald. Dit blijkt uit de indicatoren voor de sectoren bouw en openbare werken en sommige takken van de industriële sector, met een lager resultaat in de elektrische energiesector. De officiële indicatoren voor de buitenlandse handel wijzen tot eind maart op een verbetering van de dekkingsgraad van de uitvoer-invoer met 5,7 punten. Het handelstekort daalde met 11,2% dankzij de aanhoudende stijging van de uitvoer met 12,7%. Er was een matige stijging van de invoer met 2,6%.

Wat de overheidsfinanciën betreft, zegt de afdeling van Mohamed Benchaâboun dat de gewone uitgaven verhogen met een percentage dat hoger ligt dan de gewone inkomsten. Daarnaast is er een daling van de rekeningen van de Schatkist met 57%. Deze factoren hebben geleid tot een begrotingstekort van 16 miljard dirham tot eind april.

Indicatoren in verband met de financiering van de economie wijzen op een vertraging van de groei van de bankleningen met 3,3% eind maart, tegenover 5,3% in dezelfde periode vorig jaar, met name de leningen aan de niet-financiële sector, die met 3,1% stegen tegenover 6,4% vorig jaar.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team