Zoeken

Mohammed VI-fonds: 3,13 miljard dirham voor gezondheidszorg

21 oktober 2020 - 12:20 - Economie

©

Het Mohammed VI-fonds heeft gezorgd voor een financiële ondersteuning van de Marokkaanse gezondheidszorg van meer dan 3,13 miljard dirham, zo blijkt uit de presentatienota van de financieringswet PLF-2021.

Het geld uit het fonds is onder andere aangewend om de uitgaven voor de aankoop van medische en ziekenhuisapparatuur, de aankoop van medicijnen en farmaceutische producten en de verbetering van de interventiemiddelen te dekken.

Samen met de 10 miljard Dirham die er al op de algemene begroting was vrijgemaakt voor de gezondheidszorg, heeft het "Mohammed VI Fund for Investment" om de aanpak van de Covid-19 pandemie te ondersteunen, ook gezorgd voor de subsidiëring van de productie van niet-medische gezichtsmaskers

De Marokkaanse regering wil met de begroting voor 2021 tevens het aanbod van de ziekenhuiszorg uitbreiden, verbeteren en toegankelijker maken voor alle burgers.

Het is de bedoeling dat de financiering van de gezondheidszorg zodanig wordt hervormd dat er meer gebruik wordt gemaakt van innovatieve financieringsmechanismen waardoor de sector kan putten uit verschillende financiële bronnen. Dit moet zowel de doeltreffendheid en efficiëntie van de uitgaven voor de gezondheidszorg als het beheer van het gezondheidssysteem verbeteren

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team