Zoeken

Coronavirus zorgt voor meer armoede in Marokko (onderzoek)

20 oktober 2020 - 11:20 - Marokko

©

De gevolgen van de gezondheidscrisis zullen waarschijnlijk nog zwaardere gevolgen hebben voor mensen die al in armoede leven. Aan de vooravond van de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede, roept Oxfam Marokko op tot krachtige maatregelen.

De economische crisis als gevolg van de coronavirus-pandemie zou meer dan een half miljard mensen in armoede kunnen drijven als er niet op tijd actie wordt ondernomen. In de afgelopen twintig jaar slaagde Marokko er juist in om een aanzienlijke vermindering van de financiële armoede te realiseren. Van 15,3% in 2001 daalde dit naar 4,8% in 2014, aldus het Nationaal Planbureau (HCP).

De verwachting is echter dat het armoedeprobleem in het Koninkrijk zal toenemen door de sociaaleconomische impact van de coronascrisis. Zo zou het aandeel kwetsbare mensen van 17,1% van de bevolking in 2019 kunnen gaan tot bijna 19,87% in 2020. Dit betekent dat er waarschijnlijk 1,058 miljoen extra mensen in armoede zullen vervallen. Dit blijkt uit een indicator die door Oxfam is opgesteld om de inspanningen van staten te kunnen meten om ongelijkheden te verminderen. De indicator werkt aan de hand van een analyse per land, op basis van drie pijlers: sociale uitgaven, progressieve belastingheffing en versterking van arbeidsrechten, voornamelijk voor vrouwen.

Van de in totaal 157 landen staat Marokko op de 121e plaats. Dit wordt verklaard door de ontoereikende sociale uitgaven (onderwijs, gezondheid, sociale bescherming) en het gebrek aan overheidsbeleid om ongelijkheid te verminderen, benadrukt Oxfam in haar rapport "Eerlijke belastingheffing, een egalitair Marokko". Door de coronacrisis is de kwetsbaarheid van het gezondheidssysteem aan het licht gekomen, terwijl het essentieel is dat de bevolking kan rekenen op haar systeem voor volksgezondheid.

Om deze redenen gaat Oxfam samen met parlementsleden de financieringswet voor 2021 herzien voor de definitieve goedkeuring. Er moet dus worden gezorgd voor meer rechtvaardigheid in het economische en sociale beleid van het koninkrijk en in het fiscaal systeem. Om de waardigheid en de hoop van de armsten te herstellen moeten de beslissingen gebaseerd worden op de conclusies en toezeggingen van de fiscale zitting.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team