Zoeken

Mobiele bedreigingen: Marokko bij de meest getroffen landen

30 maart 2021 - 19:10 - Economie

©

Marokko behoort tot de landen waarvan de gebruikers het meest blootgesteld worden aan mobiele bedreigingen.

Volgens een door Kaspersky gepubliceerd rapport zijn in 2020 zo’n 22,67% van de gebruikers van mobiele apparaten in Marokko door mobiele bedreigingen getroffen. Marokko neemt daarmee wereldwijd de 4e plaats in, terwijl Algerije de 2e plaats inneemt met 31,29%. Iran blijft het zwaarst getroffen (67,78%), gevolgd door Algerije, Bangladesh (26,18%), Marokko en Nigeria (22%). Deze situatie is te verklaren door het feit dat de meeste apparaten blootstaan aan diverse mobiele bedreigingen. De bedreigingen worden met de dag groter en in 2020 was het beeld van deze bedreigingen ronduit somber. Volgens het rapport van Kapersky zijn er 5,68 miljoen schadelijke installatieprogramma’s, meer dan 156.000 nieuwe Trojaanse paarden voor mobiel bankieren en meer dan 20.000 nieuwe Trojaanse paarden voor mobiele ransomware.

Getroffen door een wereldwijde pandemie was het jaar 2020 een uitgelezen moment voor gewetenloze aanvallers om hun slag te slaan. Hoe meer gebruikers interesse toonden voor een thema, hoe meer pogingen tot oplichting en aanvallen er omheen werden ondernomen. Aanvallers hebben vooral oog voor de actualiteit, om via deze weg slachtoffers in de val te lokken en hun geld te stelen of apparaten te infecteren", aldus het rapport.

De coronacrisis zelf was ook het hoofdthema waarrond deze aanvallers hun voordeel deden. In dit verband "is het interessant om op te merken dat het aantal aanvallen in het eerste deel van 2020 afnam, omdat de aanvallers zelf met andere zaken bezig waren, maar in de tweede helft van het jaar namen de aanvallen pas echt toe, toen de pandemie een beetje tot bedaren kwam en de situatie per land ook verschillend was. De adware-detectie is relatief stabiel gebleven op een hoog niveau van infecties," zegt dezelfde bron.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team