Zoeken

Marokko: kwart cafés is failliet

5 mei 2021 - 10:00 - Economie

©

Door de coronacrisis heeft bijna 25% van de cafés en restaurants de deuren definitief moeten sluiten. De Nationale Vereniging van Cafés en Restaurants in Marokko vraagt de regering om in te grijpen.

De café- en restaurantsector maakt zeer zware tijden door. Volgens de Nationale Vereniging van Cafés en Restaurants in Marokko, werd "bijna 25% van de cafés en restaurants in het land afgelopen jaar gedwongen om hun deuren voorgoed te sluiten als gevolg van de beperkende overheidsmaatregelen". Volgens dezelfde vereniging wordt de daling van de inkomsten van cafés en restaurants geschat op 60% sinds het begin van de pandemie, met een groot aantal ontslagen als gevolg.

In reactie op de situatie heeft de vereniging een gedetailleerd reddingsplan opgemaakt en naar de leden van de uitvoerende macht en het parlement toegezonden. In het memorandum wordt uitgelegd dat de sector geen gelijke tred heeft kunnen houden met de overheidsbesluiten met betrekking tot de pandemie, zoals de vroegtijdige sluiting van cafés, het verbod op het uitzenden van voetbalwedstrijden of de beperking van het aantal gasten tot slechts 50% van de totale capaciteit. Het uitgaansverbod tijdens de Ramadan heeft veel cafés en restaurants verder op de knieën gekregen. In afwachting van de door de regering toegezegde speciale steun, heeft de vereniging verschillende voorstellen gedaan om een sector te redden die op de rand staat van de afgrond.

De organisatie stelt onder meer voor om alle werknemers die aangegeven zijn bij de nationale dienst voor sociale zekerheid (CNSS) zo snel mogelijk te vergoeden. Werknemers die dat niet zijn moeten volgens een door de werkgever opgestelde lijst schadeloos gesteld worden, met de toezegging van de werkgever dat hij hen gedurende minstens 6 maanden in dienst zal houden. Daarnaast wordt gevraagd om de maandelijkse bijdragen aan de CNSS voor 50% vanaf het begin van de pandemie tot het einde ervan op orde te brengen en de compensatie van werknemers die hun baan zijn kwijtgeraakt met 30% van hun salaris tot het einde van de pandemie.

De vereniging vraagt ook een verlenging van de vrijstellingen van sancties en boetes in verband met de CNSS voor een periode van twee jaar na de pandemie, aanpassingen aan de betaling van de unieke beroepsbijdrage (CPU), vrijstellingen van de beroepsbelasting en de belasting op gemeentelijke diensten, de niet-betaling van de aanvullende heffing in verband met de sociale bijdrage ter dekking van de verplichte ziektekostenverzekering en een vrijstelling van de belasting op cafés en de exploitatie van openbaar eigendom, evenals de blokkering van alle uitzettingsvonnissen van huurders. Ook wordt er gepleit voor een verlenging van de openingstijden tot 23 uur na de maand Ramadan en een grondige actualisering van de wetten die de sector reguleren.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team