Zoeken

Koning Mohammed VI zit investeringsvergadering voor

18 februari 2022 - 09:40 - Economie

©

Marokko krijgt binnenkort een nieuw handvest voor investeringen. De nieuwe routekaart hiervoor was woensdag het onderwerp van een werkvergadering, onder het voorzitterschap van Koning Mohammed VI.

Tijdens de zitting werd het nieuwe investeringsbeleid voorgelegd aan de vorst, die zelf ook aanbevelingen formuleerde, aldus een verklaring van het koninklijk kabinet. Het nieuwe handvest is in overeenstemming met de visie en de ambitie van het Nieuwe Ontwikkelingsmodel (NMD).

Lees ook: Marokko: 7 investeringsprojecten goedgekeurd, 4500 nieuwe jobs

Het document komt er op vraag van de vorst en is bedoeld om de huidige trend te keren, waarbij particuliere investeringen slechts een derde van het totale aantal investeringen vertegenwoordigen en overheidsinvesteringen twee derde voor hun rekening nemen. Het plan is om aan de hand van dit nieuwe beleid, het aandeel van particuliere investeringen tegen 2035 op te trekken tot twee derde van de totale investeringen.

Belangrijkste doelstellingen van het nieuwe investeringshandvest: het scheppen van werkgelegenheid, het bevorderen van een billijke territoriale ontwikkeling en het verlenen van prioriteit aan sectoren die veelbelovend zijn voor de nationale economie.

Lees ook: Marokko: 230 miljard dirham aan overheidsinvesteringen in 2021

Het handvest voorziet daarnaast ook nog in exclusieve maatregelen ter ondersteuning van projecten van strategische aard, zoals de defensie- of de farmaceutische industrie, in het kader van de Nationale Investeringscommissie. En tenslotte ook in een specifieke steunregeling voor zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen, naast een mechanisme voor de ontwikkeling van Marokkaanse investeringen in het buitenland.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team