Zoeken

Aardgas: Marokko wil in 2050 zelfvoorzienend zijn

20 augustus 2021 - 19:00 - Economie

©

Marokko doet er alles aan om tegen 2050 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van aardgas. Om dit waar te kunnen maken is er donderdag een stappenplan aangenomen, als onderdeel van de nationale energiestrategie.

De routekaart legt de basis voor de ontwikkeling van aardgas voor industriële, huishoudelijke en andere behoeften, aldus het ministerie van Energie, Mijnen en Milieu in een verklaring. Voor de uitvoering van de routekaart zal een regelgevend kader voor aardgas tot stand worden gebracht, door de invoering van het wetsontwerp 94-17 met betrekking tot de downstream-sector van aardgas en de versterking van de bevoegdheden van de Nationale Autoriteit voor de Regulering van de Elektriciteit, met inbegrip van de oprichting van een beheerder voor het Marokkaanse aardgastransportnet, aldus Le Collimateur.

Lees ook: Marokko: Sound Energy heeft ambitieuze plannen voor gaswinning

Daarna volgt een tweede fase waarin de vraag wordt geëvalueerd aan de hand van de ontwikkeling van het huidige verbruik en dat van de afgelopen jaren. In de derde fase zullen de verschillende opties voor de levering van aardgas en vloeibaar aardgas worden geëvalueerd, met name via pijpleidingen, drijvende opslag- en installaties voor hervergassing, onshore terminals of het gebruik van multidirectionele gasstromen, waarbij er voor een nieuw transportnetwerk zal worden gekozen.

Lees ook: Marokko wil aanvoer van vloeibaar aardgas verder ontwikkelen

De routekaart is er onder meer op gericht een gereguleerde aardgasmarkt tot stand te brengen, een structurerend gasinfrastructuurproject te ontwikkelen en industrieën en consumenten toegang te bieden tot energie. Aangezien aardgas een schone fossiele brandstof is, zou het ook ingezet kunnen worden als basis voor de energietransitie in Marokko. Bovendien zouden de uitgevoerde studies en de analyse van de huidige situatie van vraag en aanbod van aardgas, worden beïnvloed door de vraag van de elektriciteitsproductiesector en door die van de industrie. De totale vraag naar aardgas in Marokko zal in 2040 meer dan 3 miljard m³ bedragen. Dit is een bewijs van de rijpheid van de nationale markt.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team