Zoeken

Wereld-Marokkanen: wetgeving voor uitwisseling bankgegevens nog lang niet rond

23 mei 2021 - 16:20 - Marokkanen in het buitenland

©

Hoewel wereld-Marokkanen zich al enige tijd zorgen maken over de internationale uitwisseling van bankgegevens, is het nog lang niet zeker dat het wetsvoorstel 77.19, dat de uitwisseling vanuit Marokko mogelijk maakt, ook daadwerkelijk wordt aangenomen.

Wetsvoorstel 77.19 is gebaseerd op het multilaterale verdrag dat op 25 juni 2019 door meerdere landen, waaronder Marokko, is ondertekend. De bedoeling van het verdrag is om financiële gegevens uit te wisselen binnen een internationaal wettelijk kader om de belastingplicht in de deelnemende landen te bevorderen en om belastingontduiking tegen te gaan.

De krant Aujourd’hui Le Maroc meldt dat het wetsvoorstel 77.19 in de zomer van 2020 is voorgelegd aan het Marokkaanse parlement. De vaste parlementaire commissie voor Buitenlandse Zaken, Landsverdediging, Islamitische aangelegenheden en in het Buitenland wonende Marokkanen is zich nog steeds aan het beraden op de nieuwe wet. Er zijn volgens de krant geen aanwijzingen dat de wet binnenkort al wordt ingevoerd.

Naast de goedkeuring van het parlement is er nog de vertraging die het internationale project heeft opgelopen en die ervoor zorgt dat de uitwisseling van de financiële gegevens van Marokkanen voorlopig nog geen feit is. De start van het project is verschoven naar het laatste kwartaal van dit jaar. Marokko en de andere internationale partners krijgen nog een nieuwe deadline wanneer de interne wetgeving in de deelnemende landen moet zijn aangepast aan de normen van het verdrag.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team