Zoeken

Wereld-Marokkanen, vaardigheden die "onderbenut" worden door Marokko

26 april 2023 - 19:00 - Marokkanen in het buitenland

©

Marokkanen die in het buitenland wonen dragen weinig bij aan de ontwikkeling van Marokko. Hun vaardigheden zijn echter noodzakelijk om de economische en sociaal-culturele uitdagingen van het koninkrijk aan te gaan.

"Marokkaanse vaardigheden uit de hele wereld vertegenwoordigen een onschatbaar menselijk kapitaal (intellectueel, financieel, sociaal, cultureel en ondernemend) en een enorm reservoir aan ervaring en knowhow voor Marokko. Het mobiliseren van Marokkaanse vaardigheden in het buitenland is van doorslaggevend belang voor Marokko, omdat het de banden tussen de diaspora en het land van herkomst versterkt, innovatie en creativiteit stimuleert, internationale samenwerking bevordert en bijdraagt aan de economische en sociale ontwikkeling van het land", aldus Abdelkhalek Hassini, docent en hoogleraar Spaans aan de Academie van Versailles en voorzitter van de vereniging "CADOriental Europe" in een interview met Finances News Hebdo.

Lees ook: Hoger onderwijs: Marokko rekent op wereld-Marokkanen

Volgens hem kunnen "hooggekwalificeerde" wereld-Marokkanen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling in tal van sectoren zoals ondernemerschap, investeringen, onderzoek en ontwikkeling, geneeskunde, gezondheid, eerlijke handel, nieuwe technologieën... Helaas zijn ze "doorgaans onderbenutte hulpbronnen en worden ze niet altijd goed geïntegreerd in het territoriale en regionale ontwikkelingsbeleid". Om hun bijdrage te maximaliseren, stelt de deskundige voor om "de mogelijkheden te onderzoeken voor de ondersteuning van ontwikkelingsbeleid en -projecten in Marokko door de Marokkaanse diaspora".

Meer bepaald "moeten er programma’s komen die hun actieve deelname en betrokkenheid bij economische, sociale en culturele ontwikkelingsprojecten aanmoedigen, moet er een gunstig klimaat voor ondernemerschap in Marokko worden gecreëerd door fiscale stimulansen te bieden en de toegang tot financiering te vergemakkelijken. Daarnaast moet er inzicht komen in de obstakels voor het betrekken van wereld-Marokkanen bij de duurzame ontwikkeling van Marokko, moeten de kansen en uitdagingen met betrekking tot de integratie van wereld-Marokkanen in de verschillende sleutelsectoren van de Marokkaanse economie goed in kaart worden gebracht en moet de oprichting van starterscentra diaspora-ondernemerschap aanmoedigen en de lancering van nieuwe innovatieve projecten vergemakkelijken," vervolgt Abdelkhalek Hassini.

Lees ook: Marokkaanse diaspora aangemoedigd om meer in Marokko te investeren

In zijn toespraak van 20 augustus 2022 riep Koning Mohammed VI op om de Marokkaanse competenties in de wereld doeltreffender te betrekken bij de ontwikkeling van het koninkrijk. Volgens Hassini vereist de uitvoering van deze visie onder meer "de oprichting van specifieke structuren en het opzetten van een dialoog" met de wereld-Marokkanen, die verschillende soorten moeilijkheden ondervinden (geografische afstand, taal- en cultuurbarrières, administratieve problemen, gebrek aan vertrouwen en erkenning, enz.) "om hun knowhow en expertise te delen met hun land van herkomst" en zo de "universitaire samenwerking" en de "decentralisatie" te helpen versterken.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team