Zoeken

Marokkaanse diaspora aangemoedigd om meer in Marokko te investeren

13 september 2021 - 17:10 - Marokkanen in het buitenland

©

Het bevoegde ministerie heeft een institutioneel kader opgezet om tegemoet te komen aan de wensen van wereld-Marokkanen die willen investeren in Marokkaanse ontwikkelingsprojecten. Nezha El Ouafi, gedelegeerd minister belast met Marokkanen in het buitenland, sprak hierover met Finances News Hebdo.

In deze tijden van pandemie heeft Marokko omstandigheden gecreëerd om de terugkeer van de diaspora te faciliteren, aldus Nezha El Ouafi. Zo hebben de luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc en de actoren van het zeevervoer, instructies gekregen om redelijke prijzen te hanteren en te zorgen voor voldoende rotaties om Marokkanen die in het buitenland verblijven, in staat te stellen hun familie en verwanten terug te zien. Ook werd er een oproep gelanceerd naar de toeristische sector om de diaspora goed te onthalen, tegen de best mogelijke prijzen. Dit verklaart "de massale toevloed van onze medeburgers uit het buitenland naar Marokko", zegt ze. Ze voegt eraan toe dat de Operatie Marhaba dit jaar aan beperkingen is onderworpen, omwille van een zorgwekkende situatie op het vlak van de volksgezondheid.

Lees ook: Geldoverdrachten Marokkaanse diaspora bereiken recordbedrag in juli

Voor de Marokkaanse diaspora werden er ook nog andere faciliteiten opgezet, zoals een digitaal diensten-platform, in coördinatie met het agentschap voor digitale ontwikkeling, waar zij via videoconferentie verbonden kunnen worden met juridische- en justitiële diensten die speciaal voor hen zijn bedoeld en dit zowel vanuit hun land van verblijf, als tijdens hun verblijf in Marokko.

Het koninkrijk bevindt zich momenteel in een periode van structurele hervormingen om het nieuwe ontwikkelingsmodel uit te kunnen voeren en geeft daarbij voorrang aan menselijk en immaterieel kapitaal. Marokko is ook van plan projecten van zijn diaspora aan te trekken, aangezien een studie van het ministerie met de steun van de Europese Unie, heeft aangetoond dat 62% van de ondervraagden van plan is in hun land van herkomst te investeren. In die zin is er besloten om de toelatingsvoorwaarden voor het Marokkaanse investeringsfonds MDM Invest, te versoepelen. Dit fonds wordt van de huidige sectoren (industrie, onderwijs, hotelsector en gezondheidszorg), uitgebreid tot de landbouw, de dienstensector en de groene economie.

Lees ook: Speciale deviezen-regelgeving voor Marokkaanse diaspora

De gedelegeerde minister heeft daarnaast ook de site http://www.maghribcom.gov.ma geactualiseerd, een platform voor de identificatie en mobilisatie van Marokkaanse competenties in de wereld. En ze lanceerde het digitaal platform "MRE Invest", dat investeerders vanuit de diaspora informatie verschaft over procedures met betrekking tot investeringen in Marokko, over de aangeboden mogelijkheden, de mechanismen en de beschikbare stimuleringsmiddelen, vanaf de ontwerpfase van het project tot de uitvoering ervan.

Bladna.nl