Zoeken

Vastgoed Marokko: de verborgen gebreken

2 mei 2021 - 10:40 - Economie

©

Na de aankoop van een woning kunnen er verborgen gebreken naar boven komen. In een interview met MAP, geeft de algemeen directeur van GUI4, vastgoeddeskundige en lid van de Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS), Mohamed Lazim, enige opheldering.

Verborgen gebreken in onroerend goed zijn volgens artikel 549 van het Dahir van Verbintenissen en Contracten (DOC), alles wat de waarde van een goed vermindert of het gebruik ervan na de aankoop schaadt. Voorbeelden van gebreken in een woning zijn waterlekken in de leidingen, het verschijnen van vochtvlekken op de muren, waterinfiltratie als gevolg van een gebrekkige waterdichting van de terrassen, structurele scheuren in de palen en muren, onthechting van de coating ..., zegt de deskundige.

Lazim zegt dat standpunten vaak botsen als er een gebrek wordt vastgesteld. Ofwel wil de verkoper vergoedingen ontwijken, ofwel probeert hij te bewijzen dat het gebrek zich na de verkoop heeft voorgedaan. In sommige gevallen besluit de koper zelf zijn toevlucht tot de rechter te nemen. Elke verkoop van onroerend goed is onderworpen aan twee reglementaire fasen, "vóór de levering van het goed" en "na de levering van het goed". Volgens artikel 549 van het DOC, moet de verkoper tijdens deze twee fasen en wanneer hij een constructiefout vaststelt, de herstellingen voor zijn rekening nemen of de koper schadeloosstellen.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de wettelijke garantie voor bouwgebreken staan ook aangegeven in het DOC. Zo moeten voor de overhandiging van de sleutels de vastgestelde gebreken, de door de verkoper aangegeven gebreken, de door de koper vastgestelde gebreken en andere gebreken automatisch door de verkoper gegarandeerd worden, maar dit geldt enkel wanneer zij door de koper worden gevorderd op grond van de artikelen 569 en 571 van het DOC, waarschuwt Lazim.

Er bestaan verschillende andere voorwaarden waaronder de verkoper of de koper de verantwoordelijkheid voor gebreken op zich kunnen nemen. Wat de garantieperiode voor verborgen gebreken betreft, heeft de koper krachtens artikel 573 van de DOC maximaal 365 dagen vanaf de overhandiging van de sleutels om een reparatie te eisen. Maar in artikel 65 van wet 31-08 betreffende maatregelen ter bescherming van de consument, wordt de termijn nu vastgesteld op 2 jaar vanaf de datum van overhandiging van de sleutels.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team