Zoeken

Tunesië wint zaak van Marokko bij WTO

19 augustus 2021 - 20:20 - Economie

©

Het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft zich geschaard achter de meeste argumenten die Tunesië naar voren heeft gebracht in zijn klacht tegen de "anti-dumpingmaatregelen" van de Marokkaanse autoriteiten met betrekking tot de invoer van Tunesische schoolschriften. Dit gebeurt slechts enkele weken voor het begin van het nieuwe schooljaar, de periode waarin de grootste verkoopvolumes worden gerealiseerd.

Het geschil, dat bij het WTO aanhangig is gemaakt, betreft de door Marokko ingestelde antidumpingrechten van 15,69% tot 27,71% op Tunesische schoolschriften, vanaf januari 2019. Tunesië diende de maand daarop een klacht in bij het WTO.

Een WTO-panel bestaande uit drie personen onderzocht de kwesties die Tunesië aan de orde heeft gebracht met betrekking tot een mogelijke prijsonderbieding door Marokko en de berekening van wat een "normale" prijs zou moeten zijn.

Het Orgaan voor Geschillenbeslechting van het WTO heeft op 27 juli 2021 zijn eindverslag gepubliceerd, waarin ze zegt dat de Marokkaanse maatregelen niet in overeenstemming zijn met de WTO-antidumpingovereenkomst en ze het koninkrijk beveelt om zich daaraan te conformeren.

Marokko is tegen het besluit in beroep gegaan, omdat het koninkrijk verschillende elementen waarop het WTO-panel zich baseerde en de bevoegdheid van het orgaan om een dergelijke zaak te behandelen, in twijfel trok. Rabat heeft de zaak voorgelegd aan het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de WTO, dat momenteel niet actief is en dus ook geen uitspraak kan doen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team