Zoeken

Nederland slungelt met aanpak moslimdiscriminatie

12 december 2020 - 10:20 - Wereld

©

Al minstens een decennium lang wordt er aan het Nederlandse parlement aandacht gevraagd voor de bestrijding van moslimdiscriminatie en moslimhaat. Ondertussen gaat de discussie steeds meer over de vraag of apart beleid wel nodig is.

Sinds 2010 houd politicoloog en zelfstandig onderzoeker Ewoud Butter op Republiek Allochtonië een lijst bij met haatincidenten gericht tegen moslims en moskeeën. In de pers vindt je al veel langer berichten terug over hate crimes tegen moslims, maar pas vanaf 2010 kwam het onderwerp beetje bij beetje op de politieke agenda, mede dankzij groepen als Meld Islamofobie, het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, wetenschappelijk onderzoek van met name Ineke van der Valk en tientallen publicaties op onder andere Republiek Allochtonië en het blog van antropoloog Martijn de Koning.

Butter schrijft in NieuwWij dat het kabinet Rutte II in 2015 een voorzichtige start maakte met het ontwikkelen van een beleid. Moslimdiscriminatie door antidiscriminatievoorzieningen wordt sindsdien apart geregistreerd, er kwam aandacht voor de beveiliging van moskeeën en er werd onderzoek gedaan naar triggerfactoren voor moslimdiscriminatie. In het regeerakkoord van het huidige kabinet wordt ook voor het eerst de discriminatie en uitsluiting van moslims expliciet genoemd.

Uit een dit jaar gepubliceerd SCP-onderzoek naar ervaren discriminatie blijkt dat moslims, samen met Turkse en Marokkaanse Nederlanders, het sterkst negatieve bejegening en ongelijke behandeling hebben ervaren. Toch blijven politici nog steeds de vraag opwerpen of er wel een specifiek beleid ontwikkeld moet worden om discriminatie van moslims tegen te gaan.

De PvdA’ers Gijs van Dijk en Kirsten Van den Hul kregen in 2019 een meerderheid voor een motie waarin de vergelijking met de aanpak van antisemitisme niet werd gemaakt: zij vroegen de regering om "in gesprek te gaan met vertegenwoordigers uit de islamitische gemeenschap met als doel een specifiek beleid te ontwikkelen dat bijdraagt aan het tegengaan van discriminatie van moslims." Maar na onderzoek zag het kabinet geen aanleiding voor specifiek beleid. Ze willen vooral inzetten op een breed anti discriminatiebeleid waarin ook aandacht is voor moslimdiscriminatie.

De Tweede Kamer gaat zich binnenkort buigen over een initiatiefnota van DENK met een voorstel voor een speciale coördinator voor moslimdiscriminatie en andere beslispunten, waaronder diverse maatregelen in het onderwijs die discriminatie en vooroordelen moeten tegengaan en onderling begrip moeten stimuleren. In maart zijn er ook weer verkiezingen en in de verkiezingsprogramma’s van PvdA, D66, DENK en BIJ1 wordt er specifiek aandacht gevraagd voor moslimdiscriminatie.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team