Zoeken

Marokko verscherpt wet op bezit vuurwapens

23 september 2022 - 19:00 - Marokko

©

De Marokkaanse regering maakt de controle op vuurwapens tot een prioriteit. Daartoe werd een wetsontwerp aangenomen om de huidige uitdagingen en de sociale en technologische veranderingen aan te gaan. Een wetsvoorstel ligt al op tafel bij het Parlement.

Tijdens de ministerraad van 13 juli 2022 had de regering het nieuwe wetsontwerp nr. 86-21 betreffende vuurwapens, hun toebehoren en munitie aangenomen. Deze tekst beoogt de wettelijke regeling van vuurwapens te moderniseren en te verbeteren. Zo wordt de regeling aangepast aan de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Volgens het dagblad Al Ahdath Al Maghribia wordt het ontwerp momenteel bestudeerd door de parlementaire commissie Binnenlandse Zaken.

Lees ook: Marokko: regeringsraad bespreekt wapengebruik

Het wetsontwerp bevat "de voorwaarden voor de handel in vuurwapens, de invoer, het binnenbrengen op het nationale grondgebied, de uitvoer, het verlaten van het nationale grondgebied, het bezit en het gebruik ervan in het kader van de toeristische jacht, de schietsport en de organisatie van sportwedstrijden". Tegelijkertijd wordt voorzien in sancties voor overtredingen. Eenieder die vuurwapens en bijbehorende munitie invoert of vuurwapens, onderdelen daarvan, toebehoren en munitie uitvoert zonder de wettelijk vereiste vergunning, riskeert een gevangenisstraf van 10 tot 20 jaar.

Lees ook: Illegale wapenfabrieken in Sebta en Melilla ontmanteld, wapens voor Marokko bestemd

Wie vuurwapens en onderdelen daarvan vervoert of vuurwapens invoert die geheel of gedeeltelijk uit kunststoffen zijn gemaakt, vuurwapens die met 3D-printtechnologie zijn gemaakt en vuurwapens die ontwapend zijn, kan ook worden veroordeeld tot 5 tot 10 jaar gevangenisstraf. Het bezit van "jacht- en sportwapens, luchtdrukwapens, handvuurwapens en traditionele wapens" is eveneens strafbaar. De wet voorziet in gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar.

Bladna.nl