Zoeken

Marokko: regeringsraad bespreekt wapengebruik

8 maart 2022 - 17:00 - Marokko

©

De Marokkaanse regering zal donderdag een raadsvergadering houden om vier voorstellen voor verordeningen te bespreken, waaronder een ontwerpverordening over vuurwapens.

De regering zal beginnen te werken aan de wet, aldus het kabinet van de premier, die daaraan toevoegt dat verschillende aspecten van het gebruik van vuurwapens, namelijk de onderdelen, toebehoren en munitie, zullen worden onderzocht.

Lees ook: Illegale wapenfabrieken in Sebta en Melilla ontmanteld, wapens voor Marokko bestemd

De Raad zal zich vervolgens buigen over drie ontwerp-decreten, waarvan het eerste betrekking heeft op de afbakening van openbaar eigendom en het tweede de toepassing regelt van de wet op de verplichte basisverzekering voor ziektekosten. Het gaat hier om de wet tot instelling van een pensioenregeling voor groepen van beroepsbeoefenaren, zelfstandigen en freelancers.

Lees ook: Marokko gaat wet op wapenbezit aanscherpen

Het derde ontwerp-decreet betreft de uitbreiding van het mandaat van het Regionaal Bureau voor Landbouwinvesteringen in de regio Al Haouz. Ten slotte beslist de Raad over voorstellen voor benoemingen in leidinggevende functies, overeenkomstig artikel 92 van de Grondwet.

Bladna.nl