Zoeken

Marokko: recordboete voor oneerlijke concurrentiepraktijken in oliesector

24 november 2023 - 22:00 - Economie

©

Na onderzoek heeft de Marokkaanse Mededingingsraad een aanzienlijke boete opgelegd aan negen bedrijven in de sector van levering, opslag en distributie van diesel en benzine. Deze bedrijven waren betrokken bij concurrentieverstorende praktijken op de koolwaterstoffenmarkt.

Het unaniem besluit van de Mededingingsraad omvat de goedkeuring van transactieovereenkomsten die een einde maken aan de lopende procedures tegen deze bedrijven. Volgens een verklaring van de Raad betreffen deze overeenkomsten een totale betaling van 1.840.410.426 dirham als transactieregeling door alle betrokken bedrijven.

Lees ook: Stijging brandstofprijzen is raadsel in Marokko

De overeenkomsten bevatten ook gedragsverbintenissen om de concurrentie op de koolwaterstofmarkt te verbeteren. De betrokken bedrijven hebben zich ertoe verbonden een programma voor mededingingsrecht op te zetten, inclusief de invoer van risicokaarten en interne waarschuwingssystemen, en een verantwoordelijke aan te stellen voor de implementatie en opvolging van dit programma. De bedrijven zijn ook verplicht om gedetailleerde driemaandelijkse rapporten over hun bevoorradings-, opslag- en distributieactiviteiten van diesel en benzine te verstrekken, waarmee de Raad de concurrentie op deze markten kan monitoren.

Lees ook: Koning Mohammed VI beveelt herziening wetten over vrije prijzen en concurrentie

Bovendien hebben de bedrijven zich ertoe verbonden hun prijzen aan te passen aan vraag en aanbod en onafhankelijke tankstations toe te staan hun prijzen te wijzigen zonder voorafgaande goedkeuring. Ze mogen ook geen korting- of kortingsprogramma’s koppelen aan het naleven van door hen aanbevolen prijzen door tankstations.

Bladna.nl