Zoeken

Marokko-Portugal: overeenkomst voor aanwerving Marokkanen

15 januari 2022 - 19:40 - Economie

©

Marokko en Portugal hebben besloten hun onderlinge samenwerking te verbeteren door de ondertekening van een overeenkomst betreffende de tewerkstelling en het verblijf van Marokkaanse werknemers in Portugal.

Gedurende de per videoconferentie georganiseerde ondertekeningsceremonie herhaalden minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita en zijn Portugese ambtgenoot Augusto Santos Silva, dat zij zich zullen inzetten om de regelmatige migratiestromen tussen de twee landen naar behoren te beheren.

Lees ook: Canada komt in Marokko rekruteren

De ondertekening van het document past in de modernisering van het partnerschap tussen beide landen en is bedoeld om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar Marokkaanse werknemers, door het vaststellen van de toelatings- en verblijfsprocedures die gelden voor Marokkaanse burgers die in Portugal een beroepsactiviteit willen uitoefenen.

Zo bestaat er nu een procedure voor selectie en aanwerving van werknemers, algemene voorwaarden voor werk en opleiding, gezinshereniging en sociale zekerheid en belastingen.

Het Nationaal Agentschap voor de bevordering van de werkgelegenheid en de vaardigheden (ANAPEC) en zijn Portugese tegenhanger, het IEFP, staan in voor de uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst, onder toezicht van de bevoegde regeringsinstanties.

Lees ook: Spanje zal Marokkanen makkelijker kunnen aanwerven

Marokko is het tweede land na India dat een dergelijke overeenkomst met Portugal ondertekent. De overeenkomst voorziet in de oprichting van een gemengd comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van beide landen, om te zorgen voor regelmatig toezicht en uitwisseling van informatie.

Bladna.nl