Zoeken

Marokko genoodzaakt landbouwproductie te herzien

16 januari 2024 - 12:00 - Marokko

©

De Marokkaanse overheid ziet zich genoodzaakt haar landbouw- en voedselbeleid te herzien vanwege aanhoudende droogte en watertekorten enerzijds, en inflatie anderzijds, om zo de beschikbaarheid van water en brood te garanderen.

Water wordt steeds schaarser in Marokko, waar droogte de landbouw hard treft. "Volgens het nationale waterplan ontving de landbouwsector in een normaal jaar 5 miljard m³ water. Sinds 2008 heeft de sector nooit meer dan 3,5 miljard m³ ontvangen, zelfs in de beste jaren. In 2021 was dit slechts 1,220 miljard m³", legt Mohamed Sadiki, minister van Landbouw, Maritieme Visserij, Plattelandsontwikkeling en Water- en Bosbeheer, uit. Hij benadrukt de urgentie van het prioriteren van de productie van groenten zoals aardappelen, uien en tomaten, die in Marokko het meest worden geconsumeerd.

Lees ook: Al Hoceima bouwt industriezone voor cannabisverwerking

Het ministerie heeft maatregelen genomen om het watergebruik te rationaliseren, waarbij de teelt van waterintensieve fruitsoorten zoals watermeloenen, avocado’s en citrusvruchten wordt beperkt. "Vorig jaar gebruikten we 1,02 miljard m³. Voor dit jaar hebben we zicht op 683 miljoen m³. Er is een vermindering van het gebruik omdat er gerantsoeneerd wordt en de prioriteit bij drinkwater ligt. Sommige dammen die volledig voor de landbouw bestemd waren, leveren nu drinkwater. Dit is het geval voor de dam bij Beni Mellal, die sinds 4 jaar water levert aan de Al Massira-dam voor de watervoorziening van Casablanca", legt Sadiki uit.

De minister van Landbouw voegt toe dat de situatie kritiek is en dat oplossingen per gebied en per gewas moeten worden aangepast. "De prioriteit ligt bij bepaalde gewassen boven andere. Een van deze prioriteiten is het behoud van de boomgaarden, niet voor de productie, maar om de boom, die het productiekapitaal vormt, in stand te houden", benadrukt Sadiki. Hij verzekert dat er maatregelen worden genomen om de productie van de meest geconsumeerde producten te verhogen en daarmee hun prijzen te verlagen, om zo de inflatie op nationaal niveau onder controle te houden.

Lees ook: Recordoogst voor Marokkaanse avocado

"De meest recente gegevens van het Hoog Commissariaat voor Planning over de consumentenprijsindex tonen aan dat de inflatie in november 2023 is gedaald tot 3,6%, tegenover 10,1% in februari 2023, het laagste tarief sinds januari 2022. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan de lagere prijzen van voedingsmiddelen en brandstoffen", licht de minister toe. Hij herinnert eraan dat subsidies voor suiker en tarwemeel gehandhaafd blijven en dat de regering de voorraadontwikkeling in het land nauwlettend volgt en indien nodig maatregelen zal nemen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team