Zoeken

Marokko: belangrijke veranderingen in familierecht voor Marokkaanse diaspora

1 augustus 2023 - 18:00 - Marokkanen in het buitenland

©

Marokko heeft besloten om de administratieve procedures met betrekking tot het familierecht, met name het huwelijk, de echtscheiding en de burgerlijke stand, aanzienlijk te vereenvoudigen voor Marokkanen die in het buitenland wonen.

De ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie, Buitenlandse Zaken en Marokkanen die in het buitenland wonen, hebben een circulaire ondertekend die tot doel heeft de administratieve procedures in verband met het familierecht, met name echtscheiding, huwelijk en burgerlijke stand, te vergemakkelijken. Deze circulaire is verzonden naar de consulaire diensten en diplomatieke missies, lokale autoriteiten, voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg, procureurs-generaal, koninklijke procureurs en rechters die bij de Marokkaanse ambassades werken, aldus La Vie éco.

Lees ook: Marokko opent klachtencentrum voor Marokkaanse diaspora

Volgens de circulaire kunnen echtgenoten nu een aanvulling op de huwelijksovereenkomst opstellen bij de consulaire diensten wanneer het gastland niet voorziet in de aanwezigheid van twee moslimgetuigen. Een van de twee echtgenoten moet deze aanvulling indienen bij de adoels en de personen die belast zijn met het uitvoeren van de adoel-functies bij de consulaire diensten. Het is aan de adoels om een kopie van de ondertekende huwelijksakte te accepteren, in overeenstemming met de geldende regels van het land van verblijf.

Wat betreft de echtscheiding, kan de Marokkaanse wetgeving nu echtscheidingsuitspraken van buitenlandse rechtbanken aannemen zonder exequatur. Het exequatur kan na zes tot zeven jaar worden uitgesproken. Uitzondering wordt gemaakt voor uitspraken over financiële kwesties, zoals de bruidsschat. Een ander voordeel is dat Marokkanen die in het buitenland wonen nu ook een minnelijke echtscheidingen kunnen aanvragen, wat zal leiden tot een ontlasting van de rechtbanken.

Lees ook: Marokkaanse diaspora vs OESO: Marokko start fiscale heronderhandelingen

Ander nieuwigheid is dat de inschrijving van een kind van een Marokkaanse moeder in het register van de burgerlijke stand zonder huwelijksakte kan gebeuren, op voorwaarde dat er een erkenning van het vaderschap is volgens de voorwaarden gesteld door het familierecht.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team