Zoeken

Marokko geeft inzage in ambtenarensalarissen

12 november 2020 - 11:40 - Economie

©

Het gemiddelde nettoloon van Marokkanen die in dienst zijn van de overheid is tussen 2010 en 2020 met 24,38% gestegen, van 6550 dirhams tot 8147 dirham. Dit is een gemiddelde jaarlijkse stijging van 2,21%. Dit blijkt uit het personeelsrapport van de begrotingswet (PLF) voor het boekjaar 2021.

In het rapport staat ook vermeldt dat in 2020 het gemiddelde netto maandsalaris met ongeveer 1,84% is gestegen ten opzichte van 2019. Deze loonstijging wordt met name veroorzaakt door de herwaardering van de personeelssalarissen in overeenstemming met het akkoord over de sociale dialoog die op 25 april 2019 tussen de regering en de economische en sociale partners is gesloten.

Bij het ministerie van Justitie wordt een gemiddeld netto maandsalaris van 12.001 dirham aan ambtenaren betaald. De ministeries die volgen zijn: het ministerie van Gezondheid met 9524 dirham per maand, het ministerie van Nationaal Onderwijs met 9203 dirham per maand, het ministerie van Economie, Financiën en Administratieve Hervorming met 8220 dirham per maand en het ministerie van Binnenlandse Zaken met 6637 dirham gemiddeld per maand.

Uit het rapport valt ook op te maken dat het operationele personeel in de laagste loonschalen (schaal 1 tot en met 6) in de afgelopen 10 jaar gemiddeld 4919 dirham netto per maand heeft verdiend. Leidinggevenden in de loonschalen 7 tot en met 9 hebben in dezelfde periode gemiddeld 5395 dirham netto per maand ontvangen. Leidinggevenden in de loonschalen 10 of hoger hebben vanaf 2010 gemiddeld 9653 dirham netto per maand verdiend.

Van het gehele ambtenarenbestand van de Marokkaanse staat ontvangt 8,54% een netto maandsalaris dat varieert tussen 3000 en 4000 dirham, terwijl 34,06% van de ambtenaren een netto maandsalaris ontvangt van maximaal 6000 dirham. 59,47% van de ambtenaren ontvangt een salaris tussen 6000 en 14.000 dirham.

Ook staat er in het rapport vermeldt dat het minimumloon van ambtenaren in de afgelopen 10 jaar een aantal malen is verhoogd. In 2010 lag het minimumloon nog op 1885 dirham. Vervolgens werd dit in 2011 verhoogd naar 2800 dirham, naar 3000 dirham in 2014 en ligt het minimumloon in 2020 op 3285 dirham per maand.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team