Zoeken

Marokko: wat is het gemiddelde salaris in de openbare dienst?

31 oktober 2020 - 14:40 - Economie

©

Uit cijfers van de Marokkaanse Rekenkamer blijkt dat er voor de 568.149 ambtenaren van de Marokkaanse overheid in 2020 ongeveer 135,93 miljard dirham aan personeelskosten is besteed. Er zijn opvallende loonverschillen tussen de publieke sectoren, maar ook met de private sector.

De openbare diensten in Marokko bestaan uit zes departementen (Nationaal Onderwijs, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Justitie, Financiën en Hervorming van de Administratie en Buitenlandse Zaken). Volgens de krant L’Economiste gaat bijna 90% van alle uitgaven aan overheidspersoneel naar deze zes overheidsapparaten. Het grootste gedeelte hiervan, 49,19% is toegewezen aan het ministerie van Onderwijs. Van de totale loonkosten is 66,9% uitgegeven aan het werven van leidinggevenden en senior executives.

Het gemiddelde maandsalaris in de privésector was in het voorgaande jaar 5255 dirham. Een stijging van 1,3% ten opzichte van het gemiddelde in 2018. Het is te verwachten dat de gezondheidscrisis van dit jaar de groei van deze salarissen zal drukken. Uit cijfers van de CNSS blijkt dat 45% van de opgegeven salarissen uit de privésector onder het minimumloon liggen en dat slechts 16% boven de 6000 dirham per maand uitkomt. Het minimumloon voor ambtenaren is sinds 2010 gestegen van 1885 dirham per maand tot 3258 dirham per maand in 2020.

De ambtenarensalarissen verschillen per ministerie en per rang van het personeel. Zo ontvangt het bedienend personeel gemiddeld 4919 dirham netto salaris, toezichthoudend personeel gemiddeld 5395 dirham per maand en leidinggevenden en senior managers gemiddeld 9653 dirham per maand. Het personeel van het ministerie van Justitie verdient gemiddeld het best met 12.201 dirham per maand, gevolgd door het ministerie van Financiën met een gemiddeld maandsalaris van 8320 dirham per maand.

Eventuele bonussen zijn niet meegerekend bij deze gemiddelden. Hierover zegt de Rekenkamer in haar "Evaluatie van het ambtenarenapparaat": "Het volume van de toelagen dat aan de rang is gekoppeld, vertegenwoordigt een gemiddeld aandeel van 76% van het bruto maandloon." Het is volgens de Rekenkamer moeilijk om een goed beeld te krijgen van de verdeling van deze bonussen over het gehele ambtenarenapparaat, aangezien bonusregelingen vaak in geen enkel statuut zijn opgenomen. Ze bevestigt dat hierdoor oneerlijke situaties ontstaan.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team