Zoeken

Marokkaanse diaspora reageert op Pegasus-schandaal

25 juli 2021 - 17:40 - Marokkanen in het buitenland

©

Terwijl de polemiek rond de Pegasus-affaire toeneemt en Marokko "zonder enig bewijs" van spionage wordt beschuldigd, hebben een twintigtal Marokkanen uit de hele wereld besloten om hun stilzwijgen te doorbreken. Zij willen de aanvallen tegen het koninkrijk stoppen, zijn trots op hun land en overtuigd dat Marokko onschuldig is. Deze patriotten vragen tegenstanders op te houden in hun naam te spreken en "naar hen te luisteren".

In een oproep met als titel "Luister naar ons!" scharen Marokkanen uit de hele wereld, zich achter de Marokkaanse autoriteiten en verzetten zich tegen de horde beschuldigers in deze spionagezaak. "Aan allen die ons land ervan beschuldigen - zonder ook maar het minste bewijs - dat het u afluistert, dat het u bespioneert, nemen wij - eenvoudige burgers - een stap die u zeker niet zult begrijpen: WIJ VERZOEKEN U NAAR ONS te LUISTEREN", staat in deze oproep, die onder meer ondertekend is door verenigingen, culturele actoren, auteurs, bedrijfsleiders en kunstenaars.

Volgens de ondertekenaars is de Marokkaanse samenleving trots op haar monarchie en haar Koning, die solidair blijft met zowel de ingezeten Marokkanen als de Marokkaanse diaspora. "U beweert, u beschuldigt, u stelt aan de kaak, u bemoeit zich... U beweert ’voor ons’ te spreken, maar spreken voor ons, zonder ons, is in feite SPREKEN TEGEN ONS: zo zouden wij de gijzelaars van een dictatuur zijn...", schrijven ze.

De ondertekenaars stellen dat de Marokkaanse samenleving "altijd in wording is, in beweging, op zoek naar vooruitgang. Dat is dan ook een teken van de vitaliteit van het land waar de jeugd in de meerderheid is. Marokko tracht zich voortdurend te verbeteren, de leegten op te vullen, zich te vernieuwen, wetende dat zoveel andere landen vastgeroest zijn, op zichzelf terugplooien en niet in staat zijn om zichzelf in vraag te stellen".

Volgens de actoren "zijn wij zeer ver verwijderd van de hoogdravende redevoeringen over de mensenrechten waar zij prat op gaan, terwijl Marokko een aangewezen schuldige is geworden - die niet eens het voordeel geniet van het vermoeden van onschuld - een kostbaar beginsel dat zij schaamteloos opeisen! Dit alles zou lachwekkend zijn, ware het niet dat het gaat om de eer van een Land, de eer van een Volk", zo vervolgen zij.

"Ons verwijten dat wij luisteren naar een journalist, een talkshowhost met racistische opmerkingen, persoonlijkheden uit de burgermaatschappij, zelfs ministers en een bevriend staatshoofd... belaster maar, er zal wel iets van blijven hangen. Maar het getuigt van een diepe ondankbaarheid, terwijl wij weten hoezeer Marokko overal weerzinwekkende aanslagen wist te voorkomen door zich met hart en ziel in te zetten tegen het terrorisme", betogen zij.

Ze roepen de tegenstanders van Marokko op om geen "kort geheugen" te hebben. "Wij hebben dat niet en wij zeggen tegen allen die willen luisteren - en horen - dat wij van ons land houden, met zijn kwaliteiten en gebreken, die wij trachten recht te zetten, dat wij van onze Koning houden en dat wij van u houden, mensen van buurlanden, vrienden of zelfs vijanden, omdat wij een welwillend volk zijn, en wij verzekeren dat deze welwillendheid geen lafheid is, geen gebrek aan trots, geen berusting".

"Het gebrek aan respect en de vernedering die u ons toebrengt wanneer de naam van ons land in de ban wordt gedaan, in de titels van alle televisiejournaals van uw landen, zal tijd vergen om te helen, maar niets en niemand zal erin slagen onze legitimiteit te ontnemen, of te dwingen om afstand te doen van de band die ons bindt met onze Monarchie, met onze identiteit".

Marokko en zijn ambassadeur in Frankrijk, Chakib Benmoussa, hebben de vooraanstaande Franse advocaat Olivier Baratelli ingeschakeld om Amnesty International en Forbidden Stories aan te klagen wegens laster. De twee organisaties beschuldigden het koninkrijk van het bespioneren van duizenden mensen, waaronder journalisten en politici, via de Israëlische software Pegasus.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team