Zoeken

Koning Mohammed VI bekritiseert Duitsland

24 augustus 2021 - 15:40 - Marokko

©

Koning Mohammed VI heeft Duitsland bekritiseerd zonder het land bij naam te benoemen, tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de 68ᵉ verjaardag van de Revolutie van de Koning en het Volk. Het land van Angela Merkel heeft enkele weken geleden de Europese Unie opgeroepen om de predominantie van Marokko in de Maghreb af te bouwen en voorrang te geven aan Algerije en Tunesië.

"Marokko heeft, net als bepaalde andere Maghreb-landen, te maken met opzettelijke en georganiseerde agressieve aanvallen. De vijanden van de territoriale integriteit van het koninkrijk houden vast aan hun vooraf bepaalde standpunten en achterhaalde overwegingen en willen niet dat Marokko de vrije, sterke en invloedrijke natie blijft die het altijd is geweest. Bovendien vrezen sommige landen, waaronder Europese landen die paradoxaal genoeg tot de traditionele partners van Marokko behoren, voor hun economische belangen, markten en invloedssferen in de Maghreb-regio," zei de vorst in reactie op de oproep van het Duitse Instituut voor Internationale- en Veiligheidszaken.

Lees ook: Toespraak Koning Mohammed VI van 20 augustus 2021 (video)

In een nota getiteld "Maghrebijnse rivaliteiten over Afrika ten zuiden van de Sahara: Algerije en Tunesië proberen in de voetsporen van Marokko te treden", had de Stiftung Wissenschaft und Politik, de Europese Unie opgeroepen de Marokkaanse hegemonie over Algerije en Tunesië terug te dringen. Sommige Europese leiders "begrijpen nog steeds niet dat het probleem niet bestaat uit de regimes van de landen van de grote Maghreb, maar uit hun eigen regimes, die nog steeds doortrokken zijn van een overmatige gehechtheid aan het verleden", zei Koning Mohammed VI. Hij merkte ook op dat de afgelopen maanden aangetoond hebben dat het respect voor de staat en zijn instellingen in deze landen aan het afnemen is.

Lees ook: Diplomatieke crisis met Duitsland kost Marokko 1,4 miljard euro

"Zo willen zij ons naar hun beeld vormen. Om de eerbiedwaardigheid van onze nationale instellingen en hun gezag te kunnen ondermijnen, beschuldigen zij hen ervan rechten en vrijheden met voeten te treden en gebruiken daartoe misleidende argumenten", aldus de monarch. Hij voegde eraan toe dat deze leiders niet van plan zijn "toe te geven dat de spelregels zijn veranderd, (en) dat onze landen volledig in staat zijn om hun eigen zaken te beheren, en hun hulpbronnen en hun potentieel te ontwikkelen, in het belang van onze volkeren".

Lees ook: Spanning tussen Marokko en Duitsland escaleert

"In plaats van de inspanningen van Marokko in het kader van een gewenst evenwicht tussen de landen van de regio te ondersteunen, overschrijden de verslagen alle grenzen van het aanvaardbare. Er wordt zelfs aanbevolen de ontwikkelingsdynamiek van ons land af te remmen, met als argument dat er hierdoor een dispariteit tussen de Maghreb-landen ontstaat", zo betreurt de Koning.

Bladna.nl