Zoeken

Koning Mohamed VI wil 550 miljard dirham aan investeringen aantrekken

17 oktober 2022 - 21:00 - Economie

©

Om privé-investeringen in Marokko te verhogen, heeft Koning Mohammed VI de regering en spelers uit de privésector gevraagd een nieuwe routekaart op te stellen die het mogelijk maakt om 550 miljard dirham aan investeringen aan te rekken en 500.000 banen te creëren tegen 2026.

Volgens de vorst moet een reeks maatregelen worden ingevoerd om het aandeel van privé-investeringen in de nationale economie te vergroten. In zijn toespraak bij de opening van de parlementaire zitting benadrukte Mohammed VI het belang van nieuwe investeringen. Hij gaf aan dat dit een essentiële hefboom is voor de heropleving van de nationale economie en riep de regering op om hiermee aan de slag te gaan.

Lees ook: Belgisch-Marokkaanse ondernemers willen 2 miljard euro investeren in Marokko

Concreet heeft de Koning aanbevolen financiële steun te verlenen aan projectdragers, bijzondere aandacht te besteden aan de initiatieven van de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland en de hinderpalen voor buitenlandse investeerders weg te nemen. Het nieuwe investeringshandvest, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd, moet een tastbare impuls geven aan het investeringsklimaat in Marokko, benadrukte hij.

De inspanningen van de regering moeten gepaard gaan met gedecentraliseerde structuren. De regionale investeringscentra (CRI) moeten toezicht houden op het hele investeringsproces en de efficiëntie ervan vergroten. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor een betere ondersteuning en begeleiding van projectleiders.

Lees ook: Marokkaanse diaspora, een ongebruikt potentieel

De nieuwe routekaart moet Marokko in staat stellen om de belangrijke doelstelling van 550 miljard dirham aan investeringen en de creatie van 500.000 banen tussen 2022 en 2026 te bereiken, benadrukte Mohammed VI. Om de uitdaging aan te gaan worden zowel de regering als actoren van de privé- en de banksector verzocht hun respectieve verbintenissen om te zetten in een "nationaal investeringspact".

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team