Zoeken

Airbnb omzeilt Marokkaanse belastingdienst

26 november 2022 - 17:00 - Economie

©

Airbnb, een sociaal netwerkplatform dat reizigers koppelt aan hotelbedrijven (hotels, appartementen, gastenkamers) en investeerders voor de verhuur van onroerend goed, omzeilt de Marokkaanse belastingdienst.

Het innen van BTW op Airbnb diensten in Marokko blijkt moeilijk. Verordeningen en adviezen van de belastingdienst (DGI) helpen niet. De grootste hotelketen ter wereld zonder hotels, omzeilt artikel 115 van het algemeen belastingwetboek. Dat bepaalt echter dat iedereen die geen filiaal in Marokko heeft en daar belastbare handelingen verricht, een vertegenwoordiger moet hebben die bij de plaatselijke belastingautoriteiten is geregistreerd. Deze vertegenwoordiger moet dus de verschuldigde BTW betalen. De toepassing van deze regels heeft echter geleid tot moeilijkheden bij het beheer van de belastingadministratie, zowel voor hun buitenlandse leveranciers die niet in Marokko zijn gevestigd als voor hun Marokkaanse klanten, meldt het dagblad Les Inspirations Éco.

Lees ook: Wereld-Marokkanen opgelicht via Airbnb

Om deze problemen aan te pakken is artikel 115 van de DGI gewijzigd. De Marokkaanse klant wordt nu beschouwd als een rechtspersoon die BTW betaalt. Dit is een omgekeerde systeem. Het is bedoeld om de belastingverplichtingen van bedrijven te vereenvoudigen en te verlichten. Naar Marokkaans recht moet de klant nu de door de niet-ingezetene verschuldigde belasting onder zijn belastingstelsel aangeven samen met de omzet van de maand of het kwartaal volgend op de maand of het kwartaal waarin de betaling is verricht, en kan hij de voorafbetaling aftrekken. Alleen door toepassing van de Marokkaanse wet kan de belastingdienst Airbnb controleren.

Bladna.nl