Zoeken

Mogen Wereld-Marokkanen hun auto in Marokko verkopen?

28 juni 2023 - 10:13 - Marokkanen in het buitenland

©

Marokkanen die in het buitenland wonen hebben het volste recht om hun voertuig te verkopen tijdens hun vakantie in Marokko. Het betreft hier wel enkel de door de douane toegestane periode van tijdelijke toelating van 6 maanden. Er zijn twee zaken waarmee de Marokkaanse diaspora rekening moet houden vooraleer ze een verkoopakte opstelt.

De douane staat een eigendomsoverdracht toe aan personen die in Marokko wonen. Hiervoor moet je natuurlijk de toepasselijke rechten, belastingen en boetes betalen. Let op! Je mag de toegestane periode van 6 maanden niet overschrijden, anders moet je een boete betalen. Dus als je in orde wilt blijven, doe het dan voordat de door de douaneautoriteiten toegestane termijn wordt overschreden.

Lees ook: Wereld-Marokkanen: voorwaarden voor vrijstelling invoerrechten auto’s 60-plussers

In het geval van een verkoop aan "een andere persoon die niet in hetzelfde land woont", moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Deze worden opgesomd in de gids die door de Marokkaanse douane is gepubliceerd. We hebben ze voor je op een rijtje gezet:

 De aanvraag moet worden ingediend tijdens de geldigheidsperiode van de TA (Tijdelijke Toelating)
 De overdrager mag niet over een motorvoertuig beschikken waarvan de situatie niet is geregulariseerd en hij mag zijn recht op tijdelijke toelating niet hebben uitgeput
 De overdrager en de overnemer moeten in hetzelfde land wonen
 De feitelijke aanwezigheid van de overdrager en de overnemer.
De laatste twee voorwaarden zijn niet vereist in het geval van een overdracht van TA aan de eigenaar van het voertuig.

Lees ook: Goed nieuws voor wereld-Marokkanen: verhoging vrijstelling (formulier)

De overdracht geeft in geen enkel geval aanleiding tot een verlenging van de periode die oorspronkelijk aan de overdrager was toegekend en het voertuig moet binnen de wettelijke termijn opnieuw worden uitgevoerd.

Bladna.nl