Zoeken

Mogen wereld-Marokkanen hun auto in Marokko uitlenen?

7 juli 2023 - 12:00 - Marokkanen in het buitenland

©

Een van de nieuwigheden van de Marokkaanse douanegids voor in het buitenland verblijvende Marokkanen heeft betrekking op het voertuig dat wordt ingevoerd in het kader van de procedure voor tijdelijke toelating.

De procedure voor tijdelijke toelating gaat over de periode van zes maanden die door de Administratie der Douane en Indirecte Belastingen wordt toegestaan aan Marokkanen die in het buitenland wonen en Marokko binnenkomen met hun auto. De auto mag maximaal zes maanden in het koninkrijk blijven en geen dag langer. De douanebeambten zullen een boete opleggen indien de termijn wordt overschreden. Deze boete kan variëren van 1000 tot 10.000 dirham.

Lees ook: Wereld-Marokkanen: verhoging vrijstelling (formulier)

Wat het uitlenen van het tijdelijk ingevoerde voertuig betreft, heeft de Marokkaanse douane onlangs de personen verruimd aan wie Marokkanen die in het buitenland wonen hun auto kunnen uitlenen. "Het besturen van een in het buitenland geregistreerd voertuig, dat onder de regeling tijdelijke toelating is geplaatst, wordt uitgebreid tot bloedverwanten in opgaande lijn, naast echtgenoten en bloedverwanten in neergaande lijn, die eveneens in het buitenland wonen en dit, in vrijstelling van volmacht", schrijft de douane in haar gids.

Lees ook: Mogen Wereld-Marokkanen hun auto in Marokko verkopen?

De volmacht waarover de douane het heeft kan door wereld-Marokkanen aangevraagd worden bij het Marokkaanse consulaat of een andere Marokkaanse autoriteit in het buitenland, indien het een andere persoon dan de familie betreft.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team