Zoeken

Schending Marokkaanse vlag: Nederland wil daders straffen

24 maart 2021 - 16:40 - Wereld

©

De Marokkaanse consulaten in Nederland kampen nu reeds enige tijd met diverse inbreuken en schendingen. Dinsdag heeft de Nederlandse regering deze daden veroordeeld en verzekerd dat er veiligheids- en gerechtelijke maatregelen zullen worden genomen tegen de verantwoordelijken.

"Deze daden zijn onaanvaardbaar," veroordeelde de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, in antwoord op vragen van parlementslid Martijn Van Helvert van het Christen Democratisch Appèl (CDA), meldt Mapexpress. Hij voegde eraan toe dat de incidenten waarbij individuen inbraken in het consulaat-generaal van het Marokko en de Marokkaanse vlag en symbolen van de natie ontheiligden, een schending zijn van het Verdrag van Wenen inzake de onschendbaarheid van diplomatieke posten.

"Bij de incidenten waarvan wij op de hoogte zijn, gaat het om strafbare feiten van uiteenlopende aard, waarvan in sommige gevallen aangifte is gedaan. We weten dat dit gepaard ging met mishandelingen, bedreigingen en vernielingen. Als er sprake is van strafbare feiten, zullen de politie en het openbaar ministerie daartegen optreden", aldus de Nederlandse verantwoordelijke. "Het is noodzakelijk dat personeel en bezoekers van ambassades en consulaten in Nederland deze veilig kunnen bezoeken, zonder met dergelijke intimidaties te maken te krijgen, aangezien Nederland als gastland een bijzondere verantwoordelijkheid heeft jegens ambassades en consulaten en ervoor moet zorgen dat deze goed en veilig kunnen functioneren."

De minister maakt zich zorgen over deze situaties, waaronder de schending van de vlag, die de Marokkaanse gemeenschap zouden kunnen verontrusten, en verzekert dat de autoriteiten van zijn land alle maatregelen zullen nemen om de veiligheid van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van het koninkrijk te garanderen.

Na deze incidenten heeft de nationale coördinator voor terrorismebestrijding en veiligheid de eenheden van de regio’s waar de ambassade en de consulaten zijn gevestigd, verzocht waakzamer te zijn met betrekking tot de veiligheid van de vertegenwoordigingen van Marokko.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team