Zoeken

Sahara: Rusland gefrustreerd door Verenigde Staten

30 oktober 2023 - 19:00 - Wereld

©

De Verenigde Staten hebben hun afkeuring laten blijken over het Russische verzoek om een referendum in de Sahara te organiseren. Dit gebeurde tijdens een besloten vergadering op 24 oktober, voorafgaand aan de komende zitting van de VN-Veiligheidsraad, die zich zal buigen over de verlenging van het mandaat van de MINURSO-vredesmissie met een jaar.

Tijdens de vergadering werd duidelijk dat Rusland en de Verenigde Staten lijnrecht tegenover elkaar staan wat betreft de Sahara. Terwijl Moskou en Maputo pleiten voor "erkenning van het principe van zelfbeschikking door middel van een referendum", betoogt Washington dat het VN-rapport ongewijzigd moet blijven.

Lees ook: Polisario bevestigt betrokkenheid bij aanvallen in Zuid-Marokko (Smara)

De Verenigde Staten dringen aan op een verlenging van het MINURSO-mandaat en roepen op tot een definitieve en wederzijds aanvaardbare politieke oplossing. Het voorstel van Washington wordt ondersteund door de Verenigde Arabische Emiraten, Gabon en zelfs Frankrijk, een permanent lid van de Veiligheidsraad, dat een gespannen relatie met Marokko heeft.

"Rusland en Mozambique zullen de komende resolutie niet steunen tenzij hun amendementen worden overwogen", zegt Mohammed Salem Abdelfattah, voorzitter van het Saharaanse Observatorium voor Media en Mensenrechten. Hij benadrukte dat Rusland het voorgaande jaar zich van stemming had onthouden, niet uit tegenstand tegen de internationale benadering die het Marokkaanse autonomieplan steunt, maar uit protest tegen de Amerikaanse bemoeienis.

Lees ook: Sahara: VN beschuldigt, Polisario weerspreekt en bekritiseert Marokko

Abdelfattah merkte verder op dat Moskou impliciet Marokkaanse integratie in de zuidelijke regio’s erkent, met name via een visserijovereenkomst met het Koninkrijk. De expert wees er ook op dat Rusland had geweigerd het Polisario uit te nodigen voor de Rusland-Afrika-top, die resulteerde in beloftes van schuldverlichting en gratis graanlevering voor Afrika.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team