Zoeken

Onderzoek naar dienstverlening van Marokkaanse consulaten

4 februari 2021 - 19:20 - Marokkanen in het buitenland

©

Het Marokkaanse parlement heeft onderzoek gedaan naar de dienstverlening van Marokkaanse consulaten. Hierdoor heeft de volksvertegenwoordiging een beter beeld gekregen van de klachten die in het buitenland wonende Marokkanen hebben over de administratieve diensten van de Marokkaanse overheid.

De Commissie voor Buitenlandse Zaken, Nationale Defensie, Islamitische Zaken en Marokkanen die in het buitenland wonen, heeft een steekproef gedaan bij vijf Marokkaanse consulaten, meldt de krant Al Ahdath Al Maghribia. In juni en juli 2019 is voor het onderzoek een bezoek gebracht aan de consulaten in Milaan, Marseille, Brussel en Amsterdam.

Uit de steekproef is gebleken dat het bij de consulaten ontbreekt aan een systeem om dossiers op te kunnen volgen en dat er een gebrek is aan samenwerking tussen de verschillende diensten. De meeste problemen doen zich voor bij aanvragen die te maken hebben met de burgerlijke stand. De klachten zijn vastgelegd in een rapport van 73 pagina’s.

Het rapport is ook voorzien van suggesties van de commissieleden om de dienstverlening te verbeteren. Er wordt onder andere aanbevolen om de systemen van de burgerlijke stand te automatiseren en gepleit voor de digitalisering van de archieven. Het is de bedoeling dat administratieve en gerechtelijke procedures voor Marokkanen in het buitenland worden versneld. Ook de kwaliteit van de telefonische hulpdiensten van de consulaten is volgens het rapport voor verbetering vatbaar.

Er wonen bijna 5 miljoen Marokkanen in het buitenland. Van deze groep woont ongeveer 85% in Europa.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team