Zoeken

Marokko: wijzigingen in wetboek van strafrecht

25 november 2022 - 19:00 - Marokko

©

In januari volgend jaar zal het eerste ontwerp van het wetboek van strafvordering, waar het Marokkaanse ministerie van Justitie al maanden aan werkt, beschikbaar zijn. Belangrijke veranderingen en vernieuwingen zijn ingevoerd.

Om de burgers te beschermen tegen machtsmisbruik en hun het recht op verdediging te waarborgen, heeft Marokko zich verplicht tot een grondige hervorming van het wetboek van strafrecht. Minister van Justitie Abdellatif Ouahbi gaf het parlement uitleg over de inhoud van de nieuwe tekst, die naar verwachting in de eerste helft van 2023 zal worden gepubliceerd.

Lees ook: Marokko maakt einde aan fenomeen van verlaten kinderen

Een van de veranderingen is de bescherming van burgers tegen sociale media. Volgens de nieuwe wet heeft elke burger het recht de persoon die hem of haar heeft gefotografeerd aan te klagen en schadevergoeding te eisen. De nieuwe wet voorziet ook voor het eerst in een sanctie voor misbruik van de journalistieke identiteit. Niemand kan als journalist werken zonder beroepskaart van de Nationale Persraad.

De nieuwe tekst brengt een aantal punten ter sprake die verband houden met de tekortkomingen in de huidige wet. Het verband met individuele en collectieve vrijheden, misdaadbestrijding en ondersteuning van de ontwikkeling van een modern strafrechtstelsel blijft bestaan. Amendementen op de tekst hebben ook betrekking op abortus en kinderhuwelijken.

Lees ook: Marokkaans parlement neemt deel aan debat over abortus

Abdellatif Ouahbi kondigde onlangs in een persverklaring aan dat het wetboek van strafrecht in zijn nieuwe vorm tegen april 2023 zal worden opgesteld. Hij deelde ook mee dat zijn ministerie een eerste ontwerp van een alomvattende en geïntegreerde wijziging heeft voltooid.

Bladna.nl