Zoeken

Marokko en Verenigde Arabische Emiraten bespreken militaire samenwerking

2 april 2021 - 14:30 - Marokko

©

De afgevaardigde minister van de regeringsleider belast met de nationale defensieadministratie, Abdellatif Loudiyi, heeft op maandag 29 maart een delegatie ontvangen van de Verenigde Arabische Emiraten onder leiding van generaal-majoor Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi in navolging van koninklijke instructies. De twee ambtenaren bespraken de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen.

Volgens een verklaring van de Generale Staf van de Royal Armed Forces (FAR), heeft deze ontmoeting de twee functionarissen in staat gesteld om de betrekkingen en de samenwerking te vernieuwen op de verschillende gebieden die de twee landen verbinden. Bovendien was het voor de twee hoogwaardigheidsbekleders tevens een gelegenheid om te spreken over de versterking van de Marokkaans-Emiratische militaire samenwerking en over de wijze waarop deze relatie duurzaam kan worden gemaakt.

De delegatie werd ook ontvangen door de luitenant-generaal, inspecteur-generaal van de FAR, op het hoofdkwartier in Rabat, aldus dezelfde bron. Daar hadden de verschillende besprekingen betrekking op andere aspecten van de samenwerking tussen de twee landen. Aan het eind van de besprekingen gingen beide partijen tevreden uit elkaar en beloofden zij alles in het werk te zullen stellen om ervoor te zorgen dat de banden verder worden aangehaald.

Voorts stonden de verschillende aspecten van de bilaterale militaire samenwerking en de middelen om deze te versterken door de bevordering van de interoperabiliteit tussen de legers van de twee landen en de uitwisseling van deskundigheid op de agenda. Deze kwesties werden uitvoerig besproken.

De militaire samenwerking tussen de twee naties dateert van 2006 via een raamovereenkomst die uitsluitend gaat over opleiding, uitwisseling van bezoeken, operationele en technische steun en uitrusting.

Bladna.nl