Zoeken

Marokko verbiedt bijnamen "Moulay", "Sidi" en "Lalla"

30 juni 2021 - 17:00 - Marokko

©

In Marokko zullen de bijnamen "Moulay", "Sidi" en "Lalla" binnenkort worden verboden en zal het Tifinagh worden ingevoerd voor de transcriptie van namen. Dit zijn vernieuwingen die zullen worden ingevoerd door het nieuwe wetsontwerp nr. 36.21, betreffende de burgerlijke stand, waarin het gebruik van een nationaal elektronisch systeem wordt voorzien. De tekst zal worden onderzocht door de Commissie binnenlandse zaken, lokale besturen, huisvesting en stedelijk beleid van de Kamer.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de burgerlijke stand. In een nieuw wetsontwerp betreffende de burgerlijke stand, nr. 36.21, wordt voorgesteld een nationaal elektronisch systeem en een nationaal register van de burgerlijke stand op te zetten en de Tifinagh-taal in te voeren bij het opstellen van documenten, meldt Hespress. Met deze nieuwe tekst, die waarschijnlijk zal worden goedgekeurd en in werking zal treden, zal de registratie en bijwerking van de burgerlijke stand (geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding...) via een centraal geïntegreerd digitaal systeem gebeuren.

Een portaalsite van de burgerlijke stand en een nationaal register zullen daarvoor worden opgezet. De tekst zal het pad effenen voor de elektronische uitwisseling van gegevens van de burgerlijke stand, de oprichting van het Nationaal Archief en een digitale burgerlijke en sociale identificatiecode, waarin ook is voorzien in de wetgeving betreffende het systeem voor de begunstigden van het programma voor sociale bijstand. Zodra de wet in werking treedt, zullen alle akten van de burgerlijke stand in het Arabisch worden overgenomen, met de familienamen en voornamen in het Tifinagh en Latijnse letters. De ambtenaren van de burgerlijke stand zullen verantwoordelijk zijn voor de elektronische ondertekening van de akten. Van deze gegevens kan er dan een uittreksel verkregen worden via een digitaal platform.

Wat de geboorteakten betreft, bepaalt de tekst onder meer dat eenieder een familienaam moet kiezen, die niet mag verschillen van die van zijn vader en die niet nadelig mag zijn voor de goede zeden of de openbare orde, noch een ironisch karakter mag hebben. Burgers zullen ook geen namen mogen kiezen die verband houden met een stad, dorp, stam of die samengesteld zijn, tenzij een lid van de betrokken familie aan vaderszijde onder een samengestelde naam in het bevolkingsregister is ingeschreven. Indien de gekozen familienaam "Sjerifisch" is, dan is een certificaat vereist dat is afgegeven door een Sjerifische vertegenwoordiger.

Wat de voornamen betreft, zijn bijnamen of titels als "Moulay" (Monseigneur), "Sidi" (Sire) of "Lalla" (Hare Excellentie) verboden. Elke Marokkaan die in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven, kan om gegronde redenen bij rechterlijke beslissing een verzoek indienen om zijn naam of achternaam te wijzigen. De Hoge Commissie voor de burgerlijke stand heeft tot taak de conformiteit van de gekozen familienaam te onderzoeken. De Commissie is dus bevoegd om aanvragen tot naam- en voornaamswijzigingen te behandelen. Er kan beroep worden aangetekend tegen haar beslissingen bij de administratieve rechtbank van Rabat.

Zodra de wet in werking is getreden, zal deze van toepassing zijn op alle Marokkanen, alsmede op vreemdelingen van wie de geboorte of het overlijden op het nationale grondgebied plaatsvindt.

Bladna.nl